اسیلوسکوپ ها

اسیلوسکوپ ها

اسیلوسکوپ ها

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 25

حجم فایل: 127 کیلوبایت

فهرست مطالب:

کلیات

لامپ اشعه کاتدی

طرح مدار یک یکسو کنده ولتاژ زیاد

اسیلوسکوپ کامل

اسیلوسکوپ اشعه کاتدی

نمایش دادن پالس

اسیلوسکوپ اشعه کاتدی

اسیلوسکوپ های مخصوص

مرور تاخیری

کاربردهای دیگر اسیلوسکوپ

اندازه گیری مشخصه های فرکانس

قسمتی از متن:

اسیلوسکوپ اشعه کاتدی یک دستگاه نمایش دهنده است. در صورتی که دیگر دستگاههای نمایش دهنده فقط مقدار ولتاژ یا مقادیر دیگر الکتریکی را نمایش می دهند اما اسیلوسکوپ اشعه کاتدی قادر است مقدار، فاز، فرکانس موج و روابط بین مقادیر آنها را نمایش دهد. خلاصه اطلاعات بسیار زیادی از نظر کمی و کیفی در مورد کارهای اندازه گیری الکترونیک به اسیلوسکوپ داده شده است و با قسمت های متعلق به دستگاه هر اندازه گیری با ردیف فرکانسهای زیاد با اسیلوسکوپ امکان پذیر است.

  • اسیلوسکوپ های مخصوص
  • نمایش دادن پالس
  • لامپ اشعه کاتدی
  • طرح مدار یک یکسو کنده ولتاژ زیاد
  • اسیلوسکوپ اشعه کاتدی
  • اسیلوسکوپ کامل
  • اندازه گیری مشخصه های فرکانس
  • اسیلوسکوپ اشعه کاتدی

چطور دانلود کنم؟