عزت نفس

عزت نفس

عزت نفس عبارت است از احساس ارزشمند بودن، این حس از مجموع افکار، احساسات، عواطف و تجربیات ما در طول زندگی ناشی می شود، نظر فرد نسبت به خویشتن و حس عزت نفس بتدریج در طول زندگی تکامل پیدا می کند.

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 93

حجم فایل: 519 کیلوبایت

فهرست مطالب:

فصل اول – کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

هدف کلی

اهداف جزئی

فرضیات تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعاریف متغیرها

تعاریف نظری

تعاریف عملیاتی

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

عزت نفس

چهار شرط عزت نفس

نقش توجه مثبت در ایجاد عزت نفس

مزایای عزت نفس بالا

عوامل مؤثر در عزت نفس

تأثیر عوامل مهم در تحول عزت نفس

تعاریف و نظریاتی پیرامون عزت نفس

عزت نفس خانواده

عزت نفس اجتماعی

عزت نفس آکادمیک

تصور جسمانی

عزت نفس کلی

تفاوت عزت نفس با خود پنداره

عزت نفس بعنوان نیاز روانی وضعیت شخصیت

عزت نفس به عنوان صفت شخصیت

شکل گیری پدیده خود، خودپنداره عزت نفس

تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس

خانواده، بنیان “خود”

رشد خو پنداری در نوجوانی

ساخت خانواده

الگوهای اساسی فرزندپروری

والدین (دموکراتیک)

والدین مستبد یا دیکتاتور

والدین سهل گیر یا آزاد گذارنده

جنبه های مختلف تأثیر خانواده بر عزت نفس

روشهای تغییر و افزایش میزان عزت نفس

الگوی یادگیری اجتماعی

نقش و اهمیت عزت نفس در نوجوانان

شایستگی برقراری ارتباط و سازگاری اجتماعی

پیشرفت تحصیلی

فصل سوم – روش تحقیق

نوع و روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه و روش گیری نمونه گیری

ابزار جمع آوری اطلاعات

اعتبار و روایی پرسشنامه

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل پنجم – نتیجه گیری

خلاطه تحقیق

نتیجه گیری کلی

پیشنهادات برای تحقیقات بعدی

محدودیت ها و مشکلات تحقیق

ضمائم

منابع فارسی

منابع انگلیسی

پرسشنامه

قسمتی از متن:

عزت نفس عبارت است از احساس ارزشمند بودن، این حس از مجموع افکار، احساسات، عواطف و تجربیات ما در طول زندگی ناشی می شود، نظر فرد نسبت به خویشتن و حس عزت نفس بتدریج در طول زندگی تکامل پیدا می کند. برخورداری از حس عزت نفس و اعتماد به نفس قوی به مشابه یک سرمایه ارزشمند و حیاتی برای همه انسان ها، به ویژه نوجوانان از مهمترین عوامل پیشرفت و شکوفایی استعداد و خلاقیت هاست و در واقع ما برای سلامت روانی خود نیاز به عزت نفس قوی و مثبت داریم. ارضاء نیاز به عزت نفس به نوجوان امکان می دهد تا از توانمندی، ارزش وکفایت خود مطمئن شود از آن پس می تواند در تمامی جنبه های زندگی شایسته تر باشد و زمانی که فاقد عزت نفس است، احساس حقارت و درماندگی و یأس می کند و از توانایی هایش درکنار آمدن و مقابله با مشکلات زندگی اطمینان کمتری دارد. خانواده مهمترین و اساسی ترین محیط در شکل گیری و بنای شخصیت کودک تلقی می شود. عزت نفس نوجوان در خانواده، در حقیقت پژواکی از احساسات و نگرش های او بعنوان اینکه عضو خانواده است، می باشد. همه عوامل در خانواده در ایجاد عزت نفس مثبت کودک مهم و نقش اساسی دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش خانواده (والدین) بر عزت نفس دختران مقطع راهنمایی است به همین منظور محقق قصد دارد تا تأثیر خانواده را در بالا بردن این متغیر مورد بررسی قرار دهد، این پژوهش از نوع علی مقایسه ای بود و با استفاده از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت آزمون گردیده است جامعه آماری پژوهش مورد نظر علیه دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان کرج بوده و نمونه مورد نظر طبق جدول مورگان شامل357 نفر از این جامعه است که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. نتیجه بدست آمده از پژوهش مورد نظر نشان داد که تربیت تولد، شغل پدر، شغل مادر، تحصیلات پدر و تحصیلات مادر برعزت نفس دختران موثر است

  • عوامل موثر در عزت نفس
  • مزایای عزت نفس بالا
  • عزت نفس خانواده

چطور دانلود کنم؟