پروژه دوره کارشناسی اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اکتشاف و استخراج طلای ایران در مقایسه با جهان

پروژه دوره کارشناسی اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اکتشاف و استخراج طلای ایران در مقایسه با جهان

پروژه دوره کارشناسی

دسته بندی: جزوات» علوم اقتصاد

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 250

حجم فایل: 3,381 کیلوبایت

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول، منشأ، خصوصیات و اهمیت اقتصادی طلا 3

1-1- اهمیت اقتصادی طلا 4

1-1-1- ملاحظات استراتژیک 4

2-1-1- کیمیاگری جدید 5

3-1-1- طلای آزمایشگاهی 5

2-1- تاریخچه 9

3-1- کانی شناسی طلا 9

1-3-1- کانی های اصلی طلا 10

2-3-1- کانی های فرعی طلا 12

3-3-1- اکسیدهای طلا 13

4-1- خواص فیزیکی 13

1-4-1- خواص فیزیکی طلا 13

5-1- خواص شیمیایی 15

1-5-1- خواص شیمیایی طلا 15

6-1- ذخایر طلا و همراهان آن 16

6-1-1- آنتیمونیت 16

2-6-1- لیمونیت (کانه آهن قهوه ای) 16

3-6-1- کانی هرزه سنگ طلا 17

7-1- منشا طلا 19

1-7-1- چگونگی پیدایش پلاسر طلا 20

2-7-1- کانسارهای ماسیو سولفید 22

3-7-1- کانسارهای مس پورفیری طلا دار 22

4-7-1- چگونگی تشکیل کانسارهای طلای اپی ترمال 24

5-7-1-انواع کانسارهای طلای اپی ترمال 25

8-1- کانسارهای طلا 26

1-8-1- کانسارهای طلای پرکامبرین 27

2-8-1- عیار و میزان ذخیره کانسارهای طلای پرکامبرین 29

3-8-1- کانسارهای طلای فانروزوئیک 29

4-8-1- عیار و میزان ذخیره کانسارهای طلای فانروزوئیک 30

9-1- ژئو شیمی طلا 30

فصل دوم، فعالیتهای اکتشافی و استخراجی در بعضی نقاط کشور 34

1-2- حوزه فلززایی طلا – پلی متال ترود – چاه شیرین 35

2-2- حوزه فلززایی طلای مزوترمال مهاباد – مریوان 35

3-2- حوزه فلززایی طلا – آرسنیک – جیوه – آنتیموان قروه – تکاب 35

4-2- حوزه فلززایی مس، طلا، سرب و روی انارک – خور 36

5-2- حوزه فلززایی کاشمر – تربت حیدریه 36

6-2- حوزه فلز زایی کرمان – زریگان 36

7-2- حوزه فلززایی طلا، تنگستن، پلی متال بینالود 37

8-2- حوزه فلززایی کرومیت، مس توده ای و منگنزبیرجند – خاش 37

9-2- حوزه فلززایی مس و طلای ده سلم – خوسف 38

10-2- حوزه فلززایی طلا، آنتیموان، پلی متال خاش – زاهدان 38

11-2- کارهای اکتشافی قبلی انجام شده در منطقه موته 41

1-11-2- تعداد کانسارو مقدار ذخایر شناسایی شده 41

2-11-2- قسمت های مختلف کارخانه استحصال طلا 42

12-2- کانسار ارغش 42

1-12-2- زمین شناسی 43

2-12-2- مطالعات قبلی انجام شده 46

3-12-2- مطالعات صورت گرفته 47

4-12-2- واحدهای زمین شناسی کانسار شماره 3 47

5-12-2- کانسار شماره 3 به شش زون تقسیم بندی شده است 48

6-12-2- کانسار 4 ارغش 49

7-12-2- کلیه کارهای انجام شده 50

13-2- کانسار طرقبه 51

14-2- کانسار طلای کرویان (سقز) 52

1-14-2- موقعیت جغرافیایی 52

2-14-2- زمین شناسی 53

3-14-2- فعالیتهای اکتشافی انجام شده 53

15-2- منطقه زرمهر 56

1-15-2-زمین شناسی 56

2-15-2- فعالیتهای اکتشافی انجام شده 58

16-2- منطقه داشکسن 59

1-16-2- موقعیت جغرافیایی 59

2-16-2-زمین شناسی 60

3-16-2- عملیات اکتشافی انجام شده 62

4-16-2- پی گیری نمونه برداری سنگی 66

17-2- طلای آستانه 68

1-17-2- موقعیت جغرافیایی 68

2-17-2- زمین شناسی 69

3-17-2- فعالیتهای اکتشافی انجام شده 71

18-2- منطقه کلاته تیمور 72

1-18-2- موقعیت جغرافیایی 72

2-18-2-زمین شناسی 73

3-18-2- فعالیتهای اکتشافی انجام شده 73

4-18-2- مطالعات پیش بینی شده برای آینده 74

19-2- کانسار طلای گلوگاه 75

1-19-2- موقعیت جغرافیایی 75

2-19-2- فعالیتهای اکتشافی انجام شده 75

3-19-2- آثار فعالیتهای اکتشافی انجام شده 76

4-19-2- فعالیتهای اکتشافی انجام شده 77

5-19-2- فعالیت های صورت گرفته بعدی 78

20-2- کانسار قزل اوزن 81

1-20-2- موقعیت جغرافیایی 81

2-20-2- فعالیتهای اکتشافی انجام شده 82

3-20-2- زمین شناسی 83

4-20-2- فعالیتهای اکتشافی انجام شده 84

5-20-2- نتایج بدست آمده از مطالعات دفتری و صحرایی 84

6-20-2- اکتشافات تکمیلی 87

21-2- کانسار طلای شرف آباد 88

1-21-2- موقعیت جغرافیایی 88

2-21-2- فعالیتهای اکتشافی انجام شده 91

22-2- کانسار طلای یوسف لو- صفی خانلو- نقدوز 92

1-22-2- فعالیتهای اکتشافی انجام شده 96

2-22-2- موقعیت جغرافیایی 97

3-22-2- زمین شناسی 97

4-22-2- مطالعات اکتشافی انجام شده 99

5-22-2- شرح فعالیت های اکتشافی صورت گرفته 101

23-2- کانسار زرین اردکان 103

1-23-2- موقعیت جغرافیایی 103

24-2- کانسار نبی جان 105

1-24-2- موقعیت جغرافیایی 105

2-24-2- زمین شناسی 106

3-24-2- فعالیتهای اکتشافی انجام شده 108

25-2- منطقه سیاه کلان 109

1-25-2- موقعیت جغرافیایی 109

2-25-2- زمین شناسی 110

26-2- کانسار سرچشمه 113

1-26-2- موقعیت جغرافیایی 113

27-2- طلا در کانسار مس قلعه زری 114

1-27-2- موقعیت جغرافیایی 114

2-27-2- زمین شناسی 115

28-2- کانسار طلای خاروانا 116

1-28-2- موقعیت جغرافیایی 116

29-2- کانسار قلعه جوق 117

1-29-2- موقعیت جغرافیایی 117

2-29-2- زمین شناسی 117

3-29-2- فعالیتهای اکتشافی انجام شده 117

30-2- کانسار ضیاءکوه (سیاهکل) 118

1-30-2- موقعیت جغرافیایی 118

2-30-2- زمین شناسی 119

فصل سوم، تولیدات طلا در برخی معادن دنیا و نقش آن در اقتصاد جهان 120

1-3- طلا در جهان 121

1-1-3- ماه جولای 121

2-1-3- ماه آپریل 122

3-1-3- ماه آگوست 124

4-1-3- ماه فوریه 125

5-1-3- ماه ژانویه 126

6-1-3- ماه ژوئن 128

7-1-3- ماه مارس 129

8-1-3- ماه می 131

9-1-3- ماه سپتامبر 132

10-1-3- ماه اکتبر 134

فصل چهارم، مصارف طلا در دنیا واکتشاف، استخراج و استحصال آن 136

1-4- موارد مصرف طلا 137

1-1-4- مصارف درمانی طلا 140

2-4- روش های اکتشافی طلا 142

3-4- روش های مختلف نمونه برداری 144

1-3-4- نمونه برداری از بیرون زدگی های طبیعی 145

2-3-4- برداشت نمونه از راه های افقی زیرزمینی 146

3-3-4- نمونه برداری از طریق چاهک 147

4-3-4- چاه های عمودی 147

5-3-4- نمونه برداری سیستماتیک 147

4-4- تهیه نمونه متوسط معدن 148

1-4-4- تعیین زون اکسیده 148

5-4- تعیین ذخیره معدن 150

1-5-4- ذخیره قطعی 150

2-5-4- ذخیره احتمالی 150

3-5-4- ذخیره ممکن 150

6-4- تعیین ذخیره دقیق هر معدن مورد اکتشاف 150

1-6-4- حفر تونل های اکتشافی 151

2-6-4- حفرگمانه های اکتشافی مغزه گیری 155

3-6-4- حفر ترانشه های اکتشافی 158

7-4- دستگاهی مورد استفاده در امر اکتشاف طلا از رسوبات آبرفتی 160

1-7-4- دستگاه یابنده طلا 160

2-7-4- جعبه شن شویی 161

8-4- استخراج معادن طلا 162

1-8-4- روش استخراج روباز 162

2-8-4- روش استخراج زیرزمینی 163

9-4- چگونگی عمل طلاشویی 165

1-9-4- طلا شویی 166

2-9-4- لاروب 167

10-4- روش های کانه آرایی کانسنگ های طلا 170

1-10-4- روش آمالگاسیون یا ملقمه سازی 170

2-10-4-اصول روش ملقمه سازی 170

3-10-4- روش های ثقلی 171

11-4- جیگ 172

1-11-4-اصول حرکت دانه ها در جیگ 172

12-4- مارپیچ همفری 174

13-4- میز لرزان 175

14-4- مخروط ریچارد 176

15-4- میز راندلیز 176

16-4- جداکننده ثقلی نلسون 177

17-4- اصول لیچینگ 178

18-4- کوپلاسیون یا غالگذاری 179

19-4- واحد نیمه صنعتی (پایلوت) 180

1-19-4- ظرفیت پایلوت 182

20-4- عوامل موثردرحلالیت طلا 186

1-20-4-اثر غلظت سیانور 186

2-20-4- اثر PH محیط 188

3-20-4- اثر حرارت محیط 188

4-20-4- اثر اکسیژن 189

5-20-4- اثر نور وسطح 190

6-20-4- اثراندازه ی ذرات 190

7-20-4-اثر مواد شیمیایی استفاده شده در فلوتاسیون 191

21-4- عوامل مصرف کننده سیانور 191

1-21-4- کانی ها و ترکیبات مس 192

2-21-4- سولفورهای آهن 193

22-4- مشکلات سیانوراسیون سنگ های معدنی پیچیده 193

1-22-4- کانسنگ های آنتیموان 194

2-22-4- کانسنگ آرسنوپیریت 194

3-22-4- کانی های تلور 195

23-4- روش های بازیابی طلا 195

1-23-4- روش پودر روی 195

2-23-4- روش استفاده از کربن فعال 196

3-23-4- جداکردن کمپلکس سیانور-طلا از کربن 197

4-23-4- جدا کردن طلا از محلول باردار 197

5-23-4- کربن فعال 197

6-23-4- روش ساخت کربن فعال شده 198

24-4- روش های فرآوری کانسنگ های مقاوم طلا 198

1-24-4- تشویه 200

2-24-4- اکسیداسیون تحت فشار 201

3-24-4- اکسیداسیون بیولوژیکی 201

4-24-4- خردایش زیاد 201

25-4- روش اندازه گیری طلا 202

1-25-4- روش اندازه گیری طلا به صورت جامد 202

2-25-4- روش اندازه گیری سیانور آزاد 203

26-4- مسایل ایمنی و زیست محیطی 203

1-26-4- راهنمای شناسایی سیانید 205

2-26-4- آزاد سازی مواد سمی 206

3-26-4- زهکشی اسیدی معادن 207

4-26-4- آبهای مسموم 208

5-26-4- ناتوانی سدهای پس ماند 208

6-26-4- آلودگی آب ها توسط جیوه 209

7-26-4- اثرات معادن طلا بر روی هوا 209

27-4- گزارش های اثرهای زیست محیطی 210

1-27-4-ایالات متحده 211

2-27-4- کانادا 212

3-27-4- انگلستان 212

28-4- احیاء و آبادسازی 212

فصل پنجم، موقعیت طلای ایران در مقایسه با جهان و بررسی ذخایر و تجارت جهانی طلا 214

1-5- عیار طلا 215

1-1-5- روش سنتی 216

2-1-5- روش تعیین با دستگاه اسپکتروفتومتر 216

3-1-5- روش کوپلاسیون 216

2-5- آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلا 218

3-5- تست تکنولوژی سنگ معدنی طلا دار 219

4-5- نقش طلا در سیستم پولی 221

5-5- بازارهای طلا 222

6-5- تجارت جهانی طلا 225

7-5- مقدمه ای در مورد تولید طلا 226

8-5- ارزیابی عوامل اقتصادی یک ذخیره طلا 230

9-5- ذخایر ارز و طلای ایران 231

10-5- ذخائر جهانی طلا 232

11-5- کشورهای اصلی تولید کننده طلا 233

1-11-5- آفریقای جنوبی 233

2-11-5- آمریکا 234

3-11-5-استرالیا 235

4-11-5- کانادا 235

5-11-5- روسیه 236 6-11-5- ازبکستان 236

7-11-5- اندونزی 236

12-5- قیمت طلا 238

13-5- تغییرات قیمت طلا 241

14-5- بازار مبادلات بین المللی طلا 243

15-5- امکان سنجی تولید طلا در ایران 245

نتیجه گیری 246

منابع و مأخذ 248

  • پروژه دوره کارشناسی اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اکتشاف و استخراج طلای ایران در مقایسه با جهان

چطور دانلود کنم؟