مقاله ارائه روشی برای اولویت‌بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین‌المللی و تجارت الکترونیکی

دسته: اقتصاد

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 28 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 30

*مقاله ارائه روشی برای اولویت بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین المللی و تجارت الکترونیکی *

چکیده

موفقیت در راهبرد جهش صادراتی مستلزم شناسایی تحولات جهشی نظیر تجارت الکترونیکی در عرصه تجارت بین الملل است. توسعه تجارت الکترونیکی مستلزم سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های مربوط به آن، در کشور است، لذا تعیین اولویت های سرمایه گذاری در این راستا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. مقاله حاضر با هدف تسهیل امر توسعه تجارت الکترونیکی و به منظور اولویت بندی زمینه های سرمایه گذاری، اقدام به تبیین مدلی نموده است که در آن صنایع مختلف از نظر قابلیت بازارسازی بین المللی در تجارت الکترونیکی، اولویت بندی می شوند. از جمله نتایج حاصل از تحقیق حاضر، اولویت بندی صنایع با ISIC چهار رقمی و دو رقمی می باشد. تعیین راهبردهایی که بتوان با استفاده از آن، زمینه موفقیت صنایع در بازارسازی بین المللی در تجارت الکترونیکی را افزایش داد، از دیگر نتایج ارائه شده در این مقاله، می باشد.

مقدمه

شرایط حاکم بر محیط تجارت بین الملل و موقعیت کشور ایران در این محیط، نمایانگر لزوم حرکتی سریع و شتابان در جهت جهش صادراتی است] 5 [. دستیابی به جهش صادراتی، مستلزم شناخت تغییرات و پیشرفت های جهشی در عرصه تجارت بین الملل است. در این راستا، تجارت الکترونیکی یا کسب وکار الکترونیکی بین سازمان ها [1]، و یا بین سازمان و فرد [2]، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی] 6 [، از تحولات و پیشرفت های انقلابی است که باید مدنظر قرار گیرد. تسهیل تجاری و دیگر مزایای رقابتی حاصل از بهره برداری از این پدیده جدید – که عملاً برخی از کشورها را در شرایطی رقابتی به پیش برده است – نمایانگر لزوم سرمایه گذاری قابل توجه در تأمین زیرساخت ها و بسترهای مناسب برای توسعه تجارت الکترونیکی است.

با توجه به محدودیت منابع مالی و سرمایه ای حاکم برافتصاد کشور، برنامه ریزی صحیح جهت هر چه کاراتر کردن سرمایه گذاری های مذکور، از جمله مهمترین اقداماتی است که باید توسط مسئولین اقتصادی کشور صورت پذیرد. لذا، ارزیابی قابلیت بازدهی این نوع سرمایه گذاری ها، اقدامی مؤثر در بودجه بندی سرمایه ای به منظور طراحی زیرساخت های تجارت الکترونیکی به حساب می آید.

سرمایه گذاری در توسعه زیربنای تجارت الکترونیکی برای صنایعی که مزیت نسبی آنها برای کشور تأمین نشده است، بازده لازم را به همراه نخواهد داشت. از طرفی توسعه زیرساخت های لازم برای صادرات الکترونیکی محصولات صنایعی که توسعه بازا ر و بازارسازی برای آنها در قالب تجارت الکترونیکی ضعیف باشد، بازده مناسب برای سرمایه گذاری را به دنبال نمی آورد.

[1]. Business to Business (B to B)

[2]. Business to Customer (B to C)

 • راهبرد جهش صادراتی
 • سرمایه گذاری
 • تجارت الکترونیکی
 • دانلود تحقیق
 • توسعه تجارت
 • اولویت بندی صنایع ایران
 • دانلود پایان نامه
 • اقتصاد و سرمایه
 • دانلود
 • صنایع و معادن
 • بازاریازی بین المللی
 • قابلیت بازارسازی بین المللی و تجارت الکترونیکی
 • دانلود مقاله

چطور دانلود کنم؟