مقایسه سبک های دلبستگی بین افراد عادی و افراد خودکشی کرده

مقایسه سبک های دلبستگی بین افراد عادی و افراد خودکشی کرده

پایان نامه مقایسه سبک های دلبستگی بین افراد عادی و افراد خودکشی کرده ی 17 تا 36، دانلود پایان نامه مقایسه سبک های دلبستگی بین افراد عادی و افراد خودکشی کرده ی 17 تا 36، دانلود رایگان پایان نامه مقایسه سبک های دلبستگی بین افراد عادی و افراد خودکشی کرده ی 17 تا 36، مقاله مقایسه سبک های دلبستگی بین افراد

دسته بندی: سایر» روانشناسی و روانپزشکی

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 92

حجم فایل: 201 کیلوبایت

پایان نامه مقایسه سبک های دلبستگی بین افراد عادی و افراد خودکشی کرده ی 17 تا 36

چکیده مطالب:

هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه سبک های دلبستگی بین افراد عادی و افراد خودکشی کرده 17 تا 36 ساله می باشد. در تحقیق حاضر ما به دنبال یافتن رابطه دلبستگی با خودکشی هستیم. جامعه آماری ما کلیه افرادی که اقدام به خودکشی کرده اند در شهرستان نیشابور می باشد و نمونه آماری ما در این تحقیق 50 نفر از افراد که 25 نفر آنها اقدام به خودکشی کرده اند از زندان نیشابور و 25 نفر از افراد عادی که به صورت تصادفی از جامعه ما انتخاب شده اند هستند. نتایج پژوهش ما نشان داد که سبک های دلبستگی و افرادی که اقدام به خودکشی کرده اند تفاوت معنی داری وجود دارد.

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

فصل اول- کلیات پژوهش

مقدمه 2

بیان مسئله 3

اهمیت و ضرورت پژوهش: 4

اهداف پژوهشی 6

فرضیه های پژوهش عبارتند از: 6

تعاریف متغیرهای پژوهش: 7

تعریف نظری دلبستگی: 7

تعریف عملی دلبستگی: 8

فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه 10

تاریخچه 10

تعریف خودکشی 11

علل خودکشی: 15

علل اجتماعی: 16

علل روانپزشکی و طبی: 16

علل خودکشی در گروه های خاص: 16

علل جسمی خودکشی: 18

ایدز: 18

صرع: 19

ضربه های مغزی: 19

اسکلروز متعدد: 20

بیماری های روانی: 20

اختلالات افسردگی: 20

اختلال شخصیت: 21

اختلالات اضطرابی: 22

رفتار انتحاری قبلی: 22

اسکیزوفرنی: 22

عوامل نوروشیمی: 23

علایم هشدار دهنده ی خودکشی: 24

سرنخ های کلامی: 27

سرنخ های رفتاری: 27

سرنخ های حاصل از بازنگری: 27

انواع خودکشی: 28

خودکشی ناشی از ابتلا به مالیخولیا: 28

خودکشی مالیخولیایی ناشی از حزن و اندوه: 28

خودکشی ناشی از وسوسه: 28

خودکشی ناشی از انگیزه آنی یا غیرارادی: 29

خودکشی از دیدگاه امیل دورکهایم: 29

خودکشی خودخواهانه: 29

خودکشی دگر خواهانه: 30

خودکشی ناشی از بی هنجاری: 30

خودکشی تقدیرگرایانه: 30

خودکشی های مقلد 30

عوامل خطر: 31

تفاوت های جنسی: 31

وضعیت تاهل: 32

نظریه ها و عوامل: 32

نظریه منینگر: 33

پیشگیری از خودکشی: 33

پیشگیری اولیه: 34

پیشگیری ثانویه: 34

پیشگیری ثالثیه: 35

درمان: 35

تعریف دلبستگی: 37

ارزیابی دلبستگی: 38

دلبسته های دارای احساس امنیت: 39

دلبسته های بدون احساس امنیت 40

دلبسته های بدون احساس امنیت: 40

پاسخ دهی توام با حساسیت: 41

مزاج نوزاد: 43

رشد و دلبستگی 45

ارتباط دلبستگی با رشد بعدی 45

ارزیابی ایمنی دلبستگی: 48

دلبستگی ایمن: 48

دلبستگی دوری جو: 49

دلبستگی مقاوم: 49

دلبستگی آشفته – سردرگم: 49

نظریه ها: 50

کردارشناسی: 50

نظریه های یادگیری اجتماعی: 50

نظریه روان شناسی شناختی: 51

نظریه بوم نگری: 52

نظریه روانکاوی: 52

نظریه بالبی: 53

مراحل دلبستگی: 55

مرحله اول (تولد تا 3 ماهگی): 55

پاسخ دهی نامتمایز به انسان ها: 55

مرحله دوم (3 تا 6 ماهگی): 57

مرحله سوم (6 ماهگی تا 3 سالگی): 58

مرحله چهارم (3 سالگی تا پایان دوره کودکی): 60

نظریه اینزورث: 61

الگوهای دلبستگی: 61

نظریه دلبستگی و روان درمان گری: 63

دیدگاه بالبی / اینزورث در مورد پرورش کودک: 63

ساختار شناختی سبک دلبستگی: 64

تحقیقات انجام شده در ایران و جهان: 66

فصل سوم- روش اجرای تحقیق

جامعه آماری: 70

نمونه آماری و روش نمونه گیری: 70

ابزار اندازه گیری پژوهش: 71

ب: نحوه نمره گذاری و تفسر نتایج: 71

ج: اعتبار و روایی آزمون (ویژگی های روان سنجی): 72

روش اجرا و تجزیه و تحلیل اطلاعات: 73

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه 75

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری: 85

پیشنهادات: 88

منابع و ماخذ: 89

به همراه پرسشنامه

  • دلبستگی بین افراد عادی
  • مقایسه سبک های دلبستگی بین افراد عادی و افراد خودکشی کرده
  • مقایسه سبک های دلبستگی
  • سبک های دلبستگی
  • افراد عادی و افراد خودکشی کرده
  • عادی و افراد خودکشی
  • افراد خودکشی

چطور دانلود کنم؟