پایان نامه بررسی خلاقیت در افراد درون گرا و برون گرا

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 78 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 75

پایان نامه بررسی خلاقیت در افراد درون گرا و برون گرا

مقدمه

آیا از بین چند عنوان تحقیقی که تابحال نظاره گر آن بوده اید متوجه موضوعی به نام خلاقیت شده اید؟

ممکن است قدری سوال برانگیز باشد اما به خلاقیت کمتر از سایر موضوعات در تحقیقات نگاه می شود و این در حالی است که قدمت این موضوع تا آنجا که محقق اطلاع دارد به دوران افلاطون حتی بیشتر به آفرینش بر می گردد.

خلاقیت موضوعی نا آشنا برای ما نیست به تعبیری خلاقیت همان ابداع جهان و خلق انسان است و این زیباترین وصفی است که از قرآن کریم می توان به امانت گرفت. (قاسم زاده 1368)

واژه ‘ من’ همان چیزی است که شمارا به عنوان یک فرد، فردی مجزا از دیگران تعریف می کند. (دوان شوکر، 1994).

به عبارتی تعریف ما از شخصیت امکان دارد اندیشه منحصر به فرد بودن انسان را در بر گیرد. ما بین افراد شباهتهایی را می بینیم، ولی احساس می کنیم که هر یک ویژگی هایی خاص داریم که مارا از دیگران متمایز می نماید.

اگر جامعه در حداکثر بهره گیری از این تنها موهبت بشری توفیق نیابد و یا بدتر از آن اگر به خطا عزم سرکوب آنرا نماید آن وقت است که بشر حق مادرزایی خود یعنی اشرف مخلوقات بودن را از دست می دهد و در عوض محکوم به این خواهد بود که در سینه اش کمترین نوع مخلوقات باشد. (مهدی زاده، رضوانی 1369).

فهرست

فصل اول 5

مقدمه 6

بیان مسئله 8

هدف پژوهش 8

ضرورت و اهمیت تحقیق 8

فرضیه تحقیق 9

تعریف مفاهیم و اصطلاحات 9

تعریف عملیاتی خلاقیت 9

تعریف نظری شخصیت 9

تعریف نظری برون گرایی 10

تعریف نظری درون گرایی 10

تعریف عملیاتی درون گرایی 10

فصل دوم 11

تعاریف و مفاهیم شخصیت 12

عوامل تعیین کننده شخصیت 15

نظریه های شخصیت و اهمیت مطالعه آن 15

درون گرایی و برون گرایی 16

نظام مقوله ای در طبقه بندی شخصیت 17

نظریه ابعادی وونت درباره شخصیت 18

نظریه های تیپ شناسی کرچمر، شلدن (1925 ,1954) 18

نظریه تیپ شناسی اوتوگراوس 20

نظریه مبتنی بر تحلیل عوامل کتل درباره شخصیت 21

نظریه یونگ 23

نظریه آنیرینک 27

درون گرایان 28

برون گرایان 29

برخی دیگر از تفاوتهای درون گرایان با برون گرایان 30

نکته مهم 32

پایه های زیست شناختی برون گرایی – درون گرایی 32

پایه های فیزیولوژیکی درون گرایی – برون گرایی 34

خلاقیت 37

مفهوم خلاقیت 43

فرایند خلاقیت 46

همبستگی هوش و خلاقیت 48

ویژگی افراد خلاق 49

عناصر خلاقیت 52

عوامل شکوفایی خلاقیت 53

عوامل بازدارنده خلاقیت 55

تعاریف خلاقیت 56

نظر اسکاتل درمورد خلاقیت 60

نظریه ویلیام جیمز درمورد خلاقیت 61

فصل سوم 63

جامعه تحقیق 63

نمونه تحقیق 63

چگونگی نمونه برداری 63

ابزار تحقیق 63

پیشینه آزمون 64

روش آماری 65

روش جمع آوری داده ها 65

فصل چهارم 67

تجزیه و تحلیل آماری 67

نتیجه گیری کلی 75

فصل پنجم 76

بحث و نتیجه گیری 76

منابع فارسی و غیر فارسی 81

  • پایان نامه بررسی خلاقیت در افراد درون گرا و برون گرا
  • پایان نامه بررسی خلاقیت در افراد درون گرا و برون گرا

چطور دانلود کنم؟