بررسی رابطه سلامت روانی افراد درونگرا با سلامت روانی افراد برونگرا

دسته: روان شناسی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 92 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 94

بررسی رابطه سلامت روانی افراد درونگرا با سلامت روانی افراد برونگرا

مقدمه

هرکسی شخصیتی دارد و شخصیت شما به تعیین محدودیت های موفقیت، خوشی و خرسندی در زندگی شما کمک می کند. ما درباره شخصیت صحبت می کنیم و اگر بگوییم که شخصیت شما یکی از مهمترین موهبت های شماست گزافه گویی نکرده ایم. شخصیت شما تا حالا هم به شکل گیری بسیاری از جنبه های زندگی شما کمک کرده است و در آینده نیز به همین کار ادامه می دهد.

همه چیز هایی را که تا کنون به دست آورده اید، تمام چیز هایی را که انتظار دارید در شغل خود به دست آورید، خواه همسر یا والد خوبی باشید و حتی حالت سلامت عمومی شما می تواند تحت تاثیر شخصیت شما و شخصیت های افرادی که با آنها تعامل دارید قرار گیرد.

چند بار فردی را به عنوان کسی که شخصیتی فوق العاده دارد توصیف کرده اید؟ منظور شما از این توصیف معمولا این است که وی خوش بر خورد و دلپذیر است و به راحتی می توان با او کنار آمد، فردی ممکن است او را به عنوان دوست، هم اتاقی یا همکار انتخاب کنید. اگر شما برای سپردن یک تعهد برای رابطه ای شخصی خود را آماده کرده باشید، ممکن است بخواهید یا با او ازدواج کنید که در این صورت تصمیم خود را طبق بر داشتی که از شخصیت او داشته اید قرار می دهید.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

فصل دوم

تاریخچه سلامت روانی

تعریف سلامت روانی

اهداف سلامت روانی

دید گاهها و نظریه ها در سلامت روانی

شاخصهای سلامت روانی

ویژگی افراد سالم از لحاظ روانی

سلامت روان از دیدگاه آدلر

سلامت روان از دید گاه اریکسون [1]

سلامت روان از دیدگاه اریک [2] فروم

نگاهی به مفهوم شخصیت

نظریه های شخصیت

نظریه کارن هورنای

ب) نیاز به دور شدن از مردم (شخصیت جدا)

ج. نیاز علیه بر مردم (شخصیت پر خاشگر)

طبقه بندی شخصیت در قالب گونه های بدنی

نظریه کرچمه

تیپ های شخصیتی آیزینگ

نظریه یونگ راجع به شخصیت

روش های اساسی سنجش شخصیت

نظریه مورد قبول اینجانب درباره تیپ شخصیتی درونگرا – برونگرا

نظریه مورد قبول اینجانب درباره سلامت روانی

تحقیقات انجام شده مشابه پژوهش حاضر و مشابه موضوع پژوهش

فصل سوم

مقدمه

جامعه آماری

روش نمونه گیری

حجم نمونه

ابزار پژوهش

2- تست Scl-90

روش نمره گذاری

روش اجرا

روشهای تجزیه و تحلیل آماری

فصل چهارم

مقدمه

جدول شماره 2 = نمرات تیپ شخصی

جدول شماره 3 = رتبه بندی نمرات

محاسبات

تفسیر نتایج

فصل پنجم

خلاصه پژوهش

محدودیتهای پژوهش

پیشنهادات پژوهش

فهرست منابع

پیوست ها

پاسخنامه آزمون شخصیت آیزینگ

کلید آزمون شخصیت آیزینگ

کلید آزمون شخصیتی آیزینگ

کلید آزمون شخصیت آیزینگ

آزمون scl-90

پاسخنامه آزمون SCL-90

[1] – erickson

[2] – Erick fromm

  • دانلود
  • بررسی رابطه سلامت روانی افراد درونگرا با سلامت روانی افراد برونگرا

چطور دانلود کنم؟