پایان نامه بازیابی روغن پایه از روغن مستعمل به روش استخراج با حلال

دسته: شیمی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 423 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 145

پایان نامه بازیابی روغن پایه از روغن مستعمل به روش استخراج با حلال

واژه روغن از دو قسمت «رو» و «غن» تشکیل شده است. «رو» از مصدر رفتن و روان شدن و «غن» به سنگ عصاری گفته می شود. این برمی گردد به گذشته دور، زمانی که دانه های روغنی را در زیر سنگ عصاری (سنگ فشارنده و عصاره گیر) که توسط اسب عصاری چرخانده می شد، له کرده و آنچه را که از زیر سنگ خارج و جاری می شد «روغن» می گفتند بنابراین روغن یعنی «روان شده از غن».

فهرست مطالب

فصل اول: شناخت، طبقه بندی و کاربرد روغن های روانساز

1-1) مقدمه … 2

1-2) روغن موتور … 10

1-2-1) تولید روغن موتور … 12

1-2-1-1) فرآیند هیدرو تریتینگ … 15

1-2-1-2) بهینه سازی فرآیند … 19

1-2-1-3) مقایسه فرآیندهای HT و SE … 22

1-2-1-4) مقایسه اقتصادی روش های HT و SE … 25

1-2-1-5) کنترل کیفیت محصول … 27

1-2-1-6) نگاهی به آینده … 28

1-2-2) روغن های موتور پایه سنتیتیک … 30

1-2-2-1) انواع روغن های سنتیتک … 30

1-2-2-2) تاریخچه روغن های سنتیتک … 31

1-2-2-3) علل پیدایش و روی آوردن به روغن های سنتیتک33

1-2-2-4) نقش روغن های سنتیتک در اقتصاد سوخت … 34

1-2-3) طبقه بندی ها و استانداردهای روغن … 34

1-2-3-1) طبقه بندی روغن ها بر حسب ویسکوزیته … 36

1-2-3-2) طبقه بندی روغن ها بر حسب کارائی … 42

1-2-3-2-1) طبقه بندی API برای روغن موتور … 47

1-2-3-2-2) طبقه بندی روغن ها توسط مراجع نظامی … 49

1-2-3-2-3) طبقه بندی CCMC … 51

1-2-3-2-4) طبقه بندی روغن موتور توسط سازندگان خودرو52

1-2-4) طبقه بندی روغن های دو زمانه … 54

فصل دوم: مشخص سازی روغن های روانساز و مستعمل از لحاظ ترکیب

2-1) کلیات … 60

2-1-1) پاکسازی محیط زیست از آلودگی روانکارها … 60

2-1-2) حفظ منابع با ارزش نفتی … 63

2-2) روغن های روان کننده و نقش آن ها … 64

2-3) شناخت هیدرو کربورهای روغن پایه … 66

2-3-1) گروه پارافینیک … 67

2-3-2) گروه نفتنیک … 68

2-3-3) گروه آروماتیک … 69

2-4) روغن های مصنوعی … 71

2-5) مواد افزودنی روغن موتور … 72

2-6) تعاریف … 85

2-7) آنالیز خوراک ورودی برای بازیابی روغن … 88

فصل سوم: روش های بازیابی روغن مستعمل

3-1) روش اسید و خاک رنگبر … 94

3-1-1) روش پوکولاسیون … 98

3-1-2) روش تماسی … 99

3-2) بازیابی به روش ماتیس … 99

3-3) روش IFP … 101

3-4) روش استخراج و انعقاد به وسیله حلال آلی … 103

3-4-1) معیارهای انتخاب حلال … 107

3-4-1-1) درصد لجن تشکیل شده … 107

3-4-1-2) سرعت ته نشینی … 107

فصل چهارم: مواد و روش ها

4-1) مواد … 110

4-1-1) روغن مستعمل … 110

4-1-2) حلال ها … 111

4-2) وسائل و دستگاه ها … 111

4-3) آزمایش ها … 112

4-3-1) جداسازی مواد با نقطه جوش پایین از روغن مستعمل … 112

4 -3-2) تعیین درصد ناخالصی های جدا شده برای هر حلال در نسبت های مختلف113

4-3-3) منحنی ته نشینی … 115

4-3-4) بررسی KOH و تعیین مقدار بهینه آن … 117

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1) درصد ناخالصی های خشک جدا شده بوسیله حلالهای مختلف … 119

5-2) اثر دما … 121

5-3) منحنی ته نشینی … 123

5-4) اثر KOH … 127

مراجع … 131

  • پایان نامه بازیابی روغن پایه از روغن مستعمل
  • پایان نامه بازیابی روغن پایه از روغن مستعمل به روش استخراج با حلال
  • روغن مستعمل به روش استخراج با حلال
  • پایان نامه بازیابی روغن پایه
  • پایان نامه بازیابی روغن پایه از روغن مستعمل به روش استخراج با حلال

چطور دانلود کنم؟