روشی جدید برای شبیه سازی پرواز راکتهای دوران پایدار ومقایسه آن با شبیه سازی پرواز شش درجه آزادی

در این مقاله روشی جدید برای شبیه سازی پرواز راکتهای دوران پایدار ارائه شده و نتایج آن با شبیه سازی پرواز شش درجه آزادی مورد مقایسه قرار گرفته است

دسته: مکانیک

بازدید: 8 بار

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 279 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 8

خلاصه مقاله:

در این مقاله روشی جدید برای شبیه سازی پرواز راکتهای دوران پایدار ارائه شده و نتایج آن با شبیه سازی پرواز شش درجه آزادی مورد مقایسه قرار گرفته است. با اینکه هدف از ارائه این نوع شبیه سازی، تحلیل پرواز راکتهای دوران پایداری بوده است ولی شبیه سازی پرواز حاضر قادر به تحلیل پرواز هر گونه راکت اعم از دوران پایدار و بالک پایدار می باشد. نتایج بدست امده در موردزمان محاسباتی اجرای شبیه سازی شش درجه آزادی نشان می دهد که تحلیل پرواز راکتهای دوران پایدار توسط شبیه سازی متداول شش درجه ازادی مستلزم صرف زمان بالای کامپیوتری بوده و تولید جداول تیر آنها توسط اینگونه شبیه سازیها کاری بسیار زمان بر و دشوار می باشد. در حالیکه با استفاده از شبیه سازی ارائه شده حاضر میتوان پرواز اینگونه راکتها را با دقتی مشابه با شبیه سازی شش درجه آزادی پرواز ولی با زمان محاسباتی به مراتب کوتاه تر تحلیل کرده و براحتی جداول تیر آنها را تولید نمود.

کلمات کلیدی:

شبیه سازی پرواز، دینامیک پرواز، معادلات شش درجه آزادی، معادلات پنج درجه آزادی راکتهای دوران پایدار

  • دینامیک پرواز
  • معادلات پنج درجه آزادی راکتهای دوران پایدار
  • معادلات شش درجه آزادی
  • شبیه سازی پرواز

چطور دانلود کنم؟