تحلیل آماری-مجموعه دوم مقالات

تحلیل آماری-مجموعه دوم مقالات

دانلود پروژه تحلیل آماری-مجموعه دوم مقالات برای اهدافمان، ما قصد داریم که ً تجزیه و تحلیل ً را به دو طریق متفاوت تعریف کنیم. اول، می خواهیم آن را به عنوان وسیله ای برای سازماندهی اطلاعات ارقای به منظفر اندازه گیری چیزی یا تعیین روشها بکار بریم

دسته بندی: جزوات» آمار

فرمت فایل دانلودی: zip

حجم فایل: 0 کیلوبایت

کلمه ً تجزیه و تحلیل ً یکی از آن کلمات متداول است که زیبا به نظر می آید، اما معانی گوناگونی دارد. شیوه های مختلف زیادی برای تجزیه و تحلیل ایمنی هوایی وجود دارد و تکنیکهای استاندارد بسیار کم برای این کار وجود دارند.

برای اهدافمان، ما قصد داریم که ً تجزیه و تحلیل ً را به دو طریق متفاوت تعریف کنیم. اول، می خواهیم آن را به عنوان وسیله ای برای سازماندهی اطلاعات ارقای به منظفر اندازه گیری چیزی یا تعیین روشها بکار بریم. در مرحله دوم، نگاهی به تکنیکهای تحلیلی خواهیم داشت که برای حل مشکلات یا تحلیل علتها کاربرد دارند. بیایید با ارقام شروع کنیم.

نرخها: شما باید محاسبات نرخی ابتدایی و محدودیتهای آنها را بشناسید. شما جمله هایی را شنیده اید یا خوانده اید که به این معنا هستند و ً نرخ سوانح سازمان xxx درسال قبل این چنین و آنچنان بود ً. پس چه چیزی؟ این نرخ از کجا آمده است؟ چه معنی می دهد؟ چه سودی دارد؟ سؤالات بالا، سؤالات مفیدی هستند.

نرخ، شمار وقایعی است که با در معرض آن وقایع قرار گرفتن، تقسیم شده است. تنها دلیل محاسبه یک نرخ آن است که اختلافات آشکار را بدانیم. اگر این عرضه داشته ثابت بودند هیچ نیازی به محاسبه نرخ نبود. ما فقط می توانستیم از شمار وقایعی که رخ می دادند استفاده کنیم و همان هم کاملاً صحیح می بود. به بیانی ساده تر، تعداد سوانعی که ما با آنها رو به رو هستیم، به وضوح با مقدار استفاده ما از هواپیما مرتبط است.

ص 162 – اگر ما به همان تعداد در ماه از هواپیما استفاده کنیم (یا سال) می توانیم فقط از تعداد سوانحمان در تجزیه و تحلیل استفاده کنیم. علیرغم این، ما اینکار را انجام نمی دهیم. ساعات پروازی ما تغییر می کنند و می دانیم که افزایش سوانح به معنای آن نیست که اگر پروازهای ما افزایش یابند، تعداد سوانح هم زیاد شوند. برای حل این موضوع. در هر ساعت پروازی سوانح را محاسبه می کنیم.

فرض کنید که سازمان ما در طول سال 4000 ساعت پرواز و یک سانحه داشته باشد. نرخ سانحه ما عبارت است از:

سانحه در هر ساعت پروازی

این رقم چیزی نیست که بتوان به راحتی درباره آن صحبت کرد، بنابراین آن را در یک ثابت ضرب می کنیم تا از شر ممیز راحت شویم. اگر آن را در 000/10 ضرب کنیم نرخی به میزان 2.5 سانحه در هر 10/000 ساعت پروازی به دست می آوریم. اگر از ثابت 000/001 که استاندارد شرکت ما است استفاده کنیم، نرخی به میزان 25 سانحه در هر 000/100 ساعت پروازی داریم. ذکر هر نکته در اینجا ضروری است. نرخ واقعی همواره یک عدد بسیار کوچک است، و عدد 000/100 فقط یک ثابت ریاضی است. این ثابت هیچ اهمیت بخصوصی ندارد.

برای ارائه ایده هایی از اینگونه ارقام به شما، در اینجا نرخ تقریبی سوانح هوایی در هر 000/100 ساعت، برای گونه های مختلف پروازی در ایالات متحده در سال 1990 وجود دارد.

مجموع سوانح پروازهای از پیش تعیین شده خطوط هوایی 0.22

سوانح مرگبار پروازهای از پیش تعیین شده خطوط هوایی 0.06

مجموع سوانح پروازهای دو طرفه خطوط هوایی 0.63

سوانح مرگبار پروازهای دوطرفه خطوط هوایی 0.09

مجموع سوانح تاکسی هوایی 3.28

سوانح مرگبار تاکسی هوایی 0.82

مجموع سوانح هوانوردی عمومی 7.01

سوانح مرگبار هوانوردی عمومی 1.39

در همه این موارد، روش بکار رفته در ده سال قبل کارآمد نیست. بدیهی است که پروازهای زمانبندی شده و رفت و برگشتی (دوطرفه) باید به ازای هر 000/000/1 ساعت پروازی، نرخهای خود را محاسبه کنند. بقیه ما نیز می توانیم تا ملتی از همان 000/100 استفاده کنیم.

ص 163 – مشکلی که در رابطه با این محاسبه نرخ وجود دارد این است که فقط دو چیز را در نظر می گیرد: سوانح و ساعات پروازی. از نظر محاسبات ریاضی، به نظر می رسد که هر ساعت پروازی. از نظر محاسبات ریاضی، به نظر می رسد که هر ساعت پروازی اضافی، یک افزایش برابر در مقوله در ً معرض خطر قرار گرفتن ً دارد. این موضوع اهمیتی ندارد. ما می دانیم که پرواز یک هواپیما برای 5 ساعت، پنج برابر خطرناک تر از 1 ساعت پرواز نیست – اما این همان چیزی است که محاسبه نرخ می گوید. علاوه براین، محاسبات نشان می دهند که باتوجه به آسیب پذیری در برابر خطرات، سوانح به طور یکسان توزیع می شوند. این مسئله ممکن است برای سوانح راه آهن صدق می کند ولی در مورد سوانح هوایی اینگونه نیست چیزی در حدود 65درصد سوانح ما هنگام Take off، appraoach وlaniling رخ می دهد. بقیه پرواز نسبتاً بیخطر است.

اگر ما از ساعات پروازی به عنوان ضمیمه ای برای مقوله آسیب پذیری استفاده می کنیم، محاسبات همواره به گونه پرواز معطوف می شوند. که با افزایش تعداد پروازها شمار ساعات پروازی هم افزایش می یابند. یعنی خطوط هوایی که دارای جداول زمانی پروازها هستند کمترین نرخ و پروازهای عمومی بالاترین نرخ را خواهند داشت. تلاش برای مقایسه این دو مدل بر مبنای نرخ سوانح کارآمد نیست. در واقع، اگر شما تعریفی از گونه پروازی سازمانهای مختلف دارید، می توانید آنها را با در نظر گرفتن نرخشان به ترتیب درست لیست بندی کنید، بدون اطلاع همیشگی از اینکه نرخها چه هستند. فقط پروازهایی را که دارای مأموریتهای با مسیر طولانی هستند در قعر و آنهایی را که برای مسافرتهای کوتاه هستند در صد جاگذاری کنید.

ص 164 (فرض کنید که ما عامل آسیب پذیری را تغییر داده ایم و نرخها را به لحاظ سورتی پرواز، مأموریتها و عزیمتها محاسبه می کنیم؟ آیا چیزی را تغییر می دهد؟ مطمئن باشید! حال این محاسبات بیشتر به مجموع ماموریتهای پردازی سازمان مربوط می شود.

مشکل اینجاست که محاسبه نرخ تفاوتهای موجود در تجهیزات، ماموریت یا محیط را در نظر نمی گیرد. به این دلیل اگر سازمانها تجهیزات یا محیط اجرایی و ماموریت متفاوتی دارند نمی توان برمبنای نرخ سوانح آنها را مورد مقایسه قرار داده سرویسهای نظامی بعضی اوقات می تواند اینکار را انجام دهند زیرا ممکن است واحدهای مختلفی داشته باشند که با تجهیزات مشابه ماموریت مشابهی انجام بدهند.

گونه های مختلف پردازی را می توان تقسیم بندی کرد (عملیاتهای امداد رسانی با هلیکوپتر EMS برای مثال) و مقایسه ای انجام داده با وجود این عموما، محاسبه نرخ به عنوان یک وسیله مقایسه مفید نیست. برای چه کاری خوب است؟ خوب، می توان آن را برای مقایسه یک بخش با خودش به کاربرد.

  • تحلیل
  • مقالات
  • آماری
  • مجموعه
  • دوم

چطور دانلود کنم؟