طراحی و شبیه سازی درایور موتور القایی و CCI

دسته: برق، الکترونیک، مخابرات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 11045 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 126

دانلود پایان نامه مهندسی برق

طراحی و شبیه سازی درایور موتور القایی و CCI

مقدمه:

امروزه در بسیاری از کاربردهای صنعتی ماشینی با سرعت های متغیر مورد نیاز می باشد. این نیاز را می توان با هر یک از ماشین های ac یا dc برآورده ساخت. در ماشین dc می توان با کنترل ولتاژ آرمیچر از طریق یک یکسو کننده کنترل شده فاز یا به وسیله یک مبدل dc به dc در صورتی منبع تغذیه dc باشد سرعت را کنترل کرد. در ماشین dc گشتاور به ثابت ماندن mmf روتور و شار میدان در فضای روتور بستگی دارد. در ماشین ac منبع تغذیه سه فاز یک میدان چرخشی دوار را در فاصله هوای ایجاد می کند. این میدان دوار در تقابل با میدان روتور باعث ایجاد گشتاور می شود. در یک ماشین سنکرون شار دور روتور توسط یک سیم پیچی مجزا که حامل جریان DC می باشد ایجاد می شود در صورتی که در یک ماشین القائی شار دور روتور در اثر القاء استاتور بوجود می آید.

در ماشین ac سرعت به فرکانس استاتور که میدان مغناطیسی چرخشی را بوجود می آورد بستگی دارد. اگر فرکانس افزایش یا بر سرعت نیز افزایش خواهد یافت و شار فاصله هوایی به دلیل افزایش رکتانس مغناطیس کنندگی کاهش می یابد و به همان نسبت گشتاور کاهش خواهد یافت. به همین دلیل ماشین ac برای کنترل سرعت نیاز به یک منبع ولتاژ متغر فرکانس متغیر خواهد داشت. این نوع از منبع تغذیه به وسیله یک سیستم رابط DC که شامل یک یکسوکننده به همراه یک اینورتر یا یک مبدل دوره ای می باشد ایجاد می شود. ماشین را می توان به جای منبع ولتاژ با یک منبع جریان تحریک کرد استفاده از منبع جریان دارای مزایایی می باشد ولی تا حدی باعث پیچیدگی عملکرد ماشین می شود. زمانی که از منبع ولتاژ یا جریان به همراه یک کلید حالت جامد استفاده می شود هارمونیک های موجود باعث تولید گرمای هارمونیکی و نوسان گشتاور می شود.

مبدل تولید کننده نیروی ماشین گران، طراحی شده برای یک پیک توان نامی محدود می باشد که این پیک توان ممکن است کمتر از مقدار مورد نیاز ماشین باشد. این موارد بر روی عملکرد ماشین در هنگامی که با عملکرد آن با یک منبع مجزا مقایسه می شود تأثیر می گذارد. یک اینورتر تغذیه شده با ولتاژ ایده آل باید امپرانس معادل تونن صفر در ترمینال خود داشته باشد و به طور مشابه یک اینورتر تغذیه شده با جریان باید دارای امپدانس بی نهایت باشد. ایجاد این شرایط در عمل به دلیل ملاحظات اقتصادی بسیار دشوار می باشد. امپدانس محدود منبع می تواند به صورت تأثیر بر روی عملکرد هارمونیکی و شرایط پایداری درایور سیستم نشان داده شود در این بخش عملکردهای مختلف وویژگی های کنترلی یک سیستم درایور مبدل تغذیه شده ac توضیح داده خواهد شد.

کلمات کلیدی:

جریان AC

ماشین AC

درایورهای AC

درایور اینورتر تغذیه شده با جریان

درایور موتور القائی کنترل شده جریان

فهرست

فصل اول: معرفی درایورهای AC 1

1-درایورهای موتورهای القایی 4

1-1- کنترل ولتاژ استاتور 4

2-1- درایور اینورتر موج مربعی تغذیه شده با ولتاژ 9

3-1- درایور اینورتر PWM 18

4-1 درایور انورتر تغذیه شده با جریان 22

5-1 درایور مبدل دوار

6-1 درایور کرامواستاتیک 35

7-1 درایور شربیوز استاتیک 39

2- کنترل درایورهای موتورهای القائی 41

1-2 مدل سازی و شبیه سازی 41

2-2 کنترل سرعت با ولتاژ استاتور 44

3-2 کنترل سرعت اینورتر تغذیه شده با ولتاژ 45

4-2 کنتر سرعت اینورتر تغذیه شده با جریان 53

5-2 کنترل سرعت به روش بهبود لغزش توان 58

6-2 کنترل میکروکامپیوتری 59

3- درایورهای موتور سنکرون 60

1-3 درایور اینورتر تغذیه شده با ولتاژ 64

2-3 درایور اینورتر تغذیه شده با جریان 67

3-3 درایور مبدل دوار 70

4- کنترل درایورهای موتور سنکرون 71

1-4 کنترل سعرت با اینورتر تغذیه شده با ولتاژ 71

2-4 کنترل سرعت اینورتر تغذیه شده با جریان 73

فصل دوم: طراحی و مدلسازی سیستم درایور موتور القائی کنترل شده جریان 76

چکیده 77

مقدمه 78

مبدل موتور القائی برای کار در حالت کنترل جریان 79

محاسبات تابع تبدیل CCI 91

کنترل حلقه بسته 95

ارتباط با نتایج آزمایش 99

دیگر روشهای کنترل حلقه بسته 105

نتایج 107

پیوست 108

فهرست اصطلاحات به کار رفته 108

فصل سوم: طراحی یک درایور اینورتر تغذیه شده با جریان با کارایی بالا 111

چکیده 112

مقدمه 113

بلوک دیاگرام در سرعت پائین 117

کنترل جریان به وسیله تنظیم گشتاور 119

کنترل فرکانس به وسیله تنظیم زاویه 121

مفهوم زاویه اپتیمم (بهینه) 122

حلقه کنترل زاویه 123

پایداری حلقه زاویه 125

کنترل شار 129

بهره و پایداری حلقه های کنترل شار و گشتاور 131

عملکرد سرعت پائین درایور 134

هموارسازی گشتاور 134

پایداری دینامیکی درایور در سرعت پائین 140

مولاسیون پهنای باند جریان 141

کنترل در ناحیه سرعت بالا 143

کنترل جریان 144

کارکرد توان ثابت 146

پاسخ دینامیکی در سرعت بالا 146

خاتمه 148

مراجع 150

  • درایورهای AC
  • جریان AC
  • طراحی و شبیه سازی درایور موتور القایی و CCI
  • دانلود پایان نامه رشته برق
  • درایور اینورتر تغذیه شده با جریان
  • طراحی و شبیه سازی درایور موتور القایی و CCI
  • ماشین AC
  • دانلود پایان نامه برق
  • درایور موتور القائی کنترل شده جریان

چطور دانلود کنم؟