فایل ورد Word پروژه بررسی اثر بخشی روشهای متداول حسابداری در موسسات پیمانکاری

فایل ورد Word پروژه بررسی اثر بخشی روشهای متداول حسابداری در موسسات پیمانکاری

دسته: حسابداری

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 281 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 80

پروژه بررسی اثر بخشی روشهای متداول حسابداری در موسسات پیمانکاری

تعداد صفحات: 80

بخشی از چکیده

حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مولفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در کشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استانداردهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در کشور ما نیز از سالها پیش مبحث حسابداری پیمانکاری در کتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و کوشش شده است در چهارچوب روشها و رویه های متداول و استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته، راه حل ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانکاری و تهیه و ارایه صورت های مالی موسسات پیمانکاری در قالب مناسبات حقوقی، ساز و کارها و الزامات محیطی حاکم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه شود. در این پروژه ارکان اصلی پیمانکاری در موسسات پیمانکاری، مطالعات طرح، انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد، عملیات اجرایی، مخارج پیمان و تنظیم صورت وضعیت ها، سود، درآمد پیمان ناشی از قرارداد پیمانکاری برای شرکت پیمانکاری شرح و توضیح داده شده است. همچنین هدف دراین پروژه بررسی روشهای متداول حسابداری درموسسات پیمانکاری و این که کدام روش کاربرد بیشتری داردبیان شده است به اضافه این که بنابر روش مصاحبه و اظهار نظر پیمانکاران هر کدام از روشها با توجه به شرایط و سلایق مورد استفاده قرار میگیرد اما بیشترین کاربرد دربین روشها روش درصد پیشرفت کار است ونتیجه این که براساس فعالیت ها وپرسش ها و مطالعات روش درصد پیشرفت کار معمولا مورد استفاده بیشترموسسات پیمانکاری است.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول

کلیات پروژه

1-1-مقدمه

1-2-تعاریف و اصطلاحات تخصصی پروژه

1-3-بیان مسئله

1-4-اهداف پروژه

1-5-نظریه

1-6-سازمان گزارش

فصل دوم

ادبیات پروژه

2-1-طرح عمرانی

2-2-انواع طرح های عمرانی

2-3-مطالعه طرح

2-4-مطالعات شناسایی طرح

2-5-تهیه طرح مقدماتی

2-6-تهیه نقشه ها و مشخصات اجرائی طرح

2-7-مطالعات تفصیلی طرح

2-8-ثبت های حسابداری در دفتر مهندسین مشاور:

2-9-طبقه بندی معاملات

2-10-وظایف کمیسون مناقصه

2-11-فرآیند برگزاری مناقصات

2-12-روشهای انجام مناقصه

2-13-ترک تشریفات مناقصه

2-14-دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح

2-15-فروش یا توزیع اسناد و مدارک مناقصه

2-16-شرکت در مناقصه

2-17-انتخاب پیمانکار

2-18-انعقاد قرارداد با پیمانکار

2-19-موضوع پیمان:

2-20-مبلغ پیمان:

2-21-مدت پنهان:

2-22-گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

2-23-تنظیم قرارداد پیمانکاری

2-24-ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه

2-25-پیشینه تحقیق

فصل سوم

پیاده سازی پروزه

3-1-پیمان بلندمدت

3-2-عملیات اجرایی طرح

3-3-مدیریت و نظارت بر کار

3-4-تاسیس و ایجاد کارگاه

3-5-تخصیص تنخواه گردان به کارگاه

3-6-مخارج اجرای طرح

3-7-تعلیق

3-8-تاخیر در اتمام به موقع کار

3-9-تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده

3-10-تنظیم صورت وضعیت موقت کارها

3-11-پرداخت وجه صورت وضعیت کارها

3-12-کسورات هر صورت وضعیت

3-13-تحویل موقت

3-14-برچیدن گارگاه

3-15-ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات

3-16-ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت

3-17-صورت وضعیت قطعی

3-18-تعیین سود پیمان و بهای تمام شده دارایی تکمیل شده

3-19-استرداد نصف سپرده حسن انجام کار

3-20-بهره برداری و نگهداری عملیات موضوع پیمان

3-21-تحویل قطعی

3-22-روشهای متداول شناسایی سود پیمانکاری

3-23-روش کار تکمیل شده

3-24-صورت سود و زیان

3-25-روش درصد پیشرفت کار

3-26-برآورد کل درآمد یا مبلغ پیمان

3-27-برآورد کل هزینه پیمان

3-28-برآورد کل سود ناخالص پیمان

3-29-اندازه گیری میزان پیشرفت کار

3-30-محاسبه درآمد هزینه و سود ناخالص دوره جاری پیمان

3-31-انتخاب روش شناسایی سود پیمانکاری

3-32-محاسبه سود پیمان های ناتمام

3-33-حسابداری زیان ناشی از قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

3-34-شناسایی زیان دوره جاری پیمان

3-35-شناسایی کل زیان پیمان

3-36-دریافت های تشویقی

3-37-گزارشگری مالی در موسسات پیمانکاری

3-38-اطلاعات مربوط به پیمانهای بلند مدت

3-39-افشاء در ترازنامه

3-40-صورت سود وزیان باید اقلام زیر را به طور جداگانه منعکس کند

3-41-مسئله:

فصل چهارم

نتیجه گیری

4-1-نتیجه گیری کلی

4-2-تحقق اهداف پروژه

4-3-بحث و مقایسه

4-4-کارهای مرتبط

4-5-موضوعات پژوهشی آینده

پروژه بررسی اثر بخشی روشهای متداول حسابداری در موسسات پیمانکاری

تعداد صفحات: 80

  • فایل ورد Word پروژه بررسی اثر بخشی روشهای متداول حسابداری در موسسات پیمانکاری
  • فایل ورد Word پروژه بررسی اثر بخشی روشهای متداول حسابداری در موسسات پیمانکاری

چطور دانلود کنم؟