تحقیق گسل بینالود اماده شده در قالب ورد – 19 صفحه

دسته بندی: زمین شناسی

عنوان مقاله: گسل بینالود

قالب بندی: doc

تحقیق اماده شده در قالب ورد و اماده چاپ می باشد و قابلیت ویرایش نیز دارد.

مقدمه

در زمینه آشنایی با سرزمین ایران توسط گسلهای اصلی و فرعی با روندهای مختلف پوشیده شده اند. تعدادی از گسلهای اصلی که در زمین شناسی و منطقه ساختاری ایران، حوضه های رسوبی، تشکیل کانسارهای رگه ای و مناطق زلزله خیز ایران نقش دارند

  • دانلود

چطور دانلود کنم؟