طراحی کنترل کننده مدرن برای تقویت کننده عملیاتی

دسته: برق، الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 2525 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 50

طراحی کنترل کننده مدرن برای تقویت کننده عملیاتی

هدف از این پروژه بررسی مراحل طراحی یک کنترل کننده برای تقویت کننده عملیاتی ( Op-Amp ) با استفاده از روش های کنترل مدرن می باشد.

این سیستم دارای یک ورودی و یک خروجی است چنین سیستمی را SISO می گویند.

( Single Input , Single Output )

برای انجام این عمل لازم است ابتدا رفتار سیستم را بدون فیدبک حالت بررسی کرده و با مشاهده ناپایداری فیدبک حالت را طراحی کرده و سپس میزان پایداری را نسبت به حالت قبل بررسی می نماییم.

فهرست مطالب

چکیده مطالب 1
پیشگفتار 2
فصل اول

تقویت کننده عملیاتی

4
مقدمه 4
1-1- پایانه های آپ امپ 5
1-2- آپ امپ ایده آل 5
1-3- تحلیل مدارهای دارای آپ امپ ایده آل – آرایش وارونگر 7
1-4- کاربردهای دیگر آرایش وارونگر 10
1-5- آرایش ناوارونگر 13
1-6- اثر محدود بودن حلقه باز و پهنای باند بر عملکرد مدار 16
1-7- عملکرد سیگنال بزرگ آپ امپ ها 17
1-8- مشکلات DC 19
فصل دوم

شبیه سازی سیستم

21
مقدمه 21
2-1- تابع تبدیل سیستم 21
2-2- فضاهای فضای حالت سیستم 22
2-3- SIMULINK 25
فصل سوم

کنترل مدرن

26
مقدمه 26
3-1- فضای حالت 27
3-2- پایداری 28
3-3- سیستم های کنترل خطی فیدبک حالت 29
3-4- کنترل پذیری و رویت پذیری 31
3-5- رویت گر 36
فصل چهارم

بررسی سیستم با استفاده از کنترل کننده فیدبک حالت و رویتگر

39
مقدمه 39
4-1- کنترل پذیری و رویت پذیری 39
4-2- فیدبک حالت 41
4-3- شبیه سازی سیستم با فیدبک حالت 45
منابع و مآخذ 47
  • طراحی کنترل کننده مدرن برای تقویت کننده عملیاتی
  • طراحی کنترل کننده مدرن برای تقویت کننده عملیاتی

چطور دانلود کنم؟