مقاله تاثیرات فشار خشکسالی بر تولید سویا

دسته: کشاورزی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 51 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 77

مقاله تاثیرات فشار خشکسالی بر تولید سویا

قسمتی از متن:

تأثیرات فشار خشکسالی بر تولید سویا

رابرت سی. هال: متخصص افزایش محصول

ادوارد کا. تویدول ریال متخصص افزایش محصولات علفی

در انتهای ماه جولای، آب و هوای گرم و خشک، تکامل محصول سویا، حدود 8 روز فراتر از حد طبیعی خود، سرعت بخشید. در حدود 85 درصد محصول جوانه زد و 25 درصد آن، شروع به تشکیل پوسته خارجی خود کردند. این مقاله، بر روی موارد زیر بحث می کند: 1) چگونه فشار خشکسالی، بر پتانسیل محصولات سویا تأثیر می گذارد 2) چگونه پتانسیل محصولات سویا، قبل از برداشت ارزیابی می شوند و 3) مصارف متوالی در فصل خشکسالی، بر سویا ایجاد فشار می کند.

سویاها، محصولی انعطاف پذیر تر از ذرت هستند که با دوره های مربوط به فشار رطوبت موجود، سازگاری می یابند. همان طور که محل ذرت، از طریق ایجاد خوشه تا شکوفیایی و افتادن آن کامل می شود حالت رطوبت موجود، مهم و جدی می شود. برعکس، محصولات سویا، به فشار رطوبت، در طی یک دوره خیلی طولانی و حدودی از مراحل رشد، عکس العمل نشان می دهند.

تنوعات سویا، با منطقه جنوبی داکوتا سازگار هستند و از نوع مشخصی می باشند، در حالیکه تعدادی از مراحل رشد را در همین زمان، آشکار می سازند. هنگامیکه یک گیاه، مراحل گل دهی یا تکثیر را آغاز می کند (R1 به R8) هنوز، در حال رشد است. (مرحله گیاهی) و می تواند بر گها را ساقه های بیشتری را تولید کند، این حدود وسیع در مراحل رشد، به سویاها، اجازه جبران کمبود خود، در فصل خشکسالی را می دهد، هنگامی که رشد، و در دیگر مراحل رشد، کاهش یافته است.

پتانسیل محصول سویا، تحت تأثیر تمام تعداد پوسته ها، در هر گیاه است، تعداد لوبیاها در هر تخمدان و وزن آنها در هر لوبیا (اندازه دانه) مشخص می گردد.

ترکیب محصول تحت تأثیر قرار گرفته، بستگی به مرحله تولید و تکثیر (R) دارد، هنگامی که فشاری بوجود می آید. مهم ترین مرحله برای پتانسیل محصول آغاز می گرد، همانطور که محصول، به مرحله کامل شده مادگی خود می رسد.

(R4، مادگی، در حدود 4/3 اینچ، در یکی از چهار گره بالایی و بر روی ساقه اصلی، با یک برگ کاملاٌ پیشرفته، طول دارد).

فشار خشکسالی، در زمان از طریق R4، در حد اندکی، بعد از مرحله R4 (شروع رویش دانه، دانه ها دارای طول 8/1 اینچ هستند)، محصولات موجود را بیش از همین فشار و در هر زمان دیگری از مرحله پیشرفت، کاهش خواهد داد. در این دوره R45 (تشکیل دیر هنگام مادگی) تا حدود R55 (مدت کوتاهی قبل از تشکیل و رشد کامل دانه) مخصوصاٌ مهم و اساسی است، زیرا گل دهی متوقف می گردد و می تواند نه به مدت طولانی مادگی های از دست رفته را جبران نماید. مادگی ها و ساقه ها جوان تر، همچنین، تحت فشار در برابر رشد ناکامل، استعداد بیشتری را نسبت به مادگی ها و دانه ها قدیمی تر دارند.

کاهش محصول در این زمان، اساساٌ نتیجه فقدان تمام مادگی، در هر گیاه هستند. بعد از مرحله R56 باید رطوبت مهیا باشد، اندازه دانه ممکن است، کاهش محصول را جبران کند. بهر حال، اندازه دانه، از نظر ژنتیکی، محدود می گردد.

روش ارزیابی پتانسیل محصول در سویاها، بصورت زیر است:

1) محاسبه تعداد گیاهان موجود، در یک ناحیه آزمایشی کوچک، در یک مزرعه (1000/1 دانه در هر جریب).

بصورت اتفاقی، ده ناحیه را در هر مزرعه انتخاب کنید. طول ردیف های مورد نیاز، برابر با 1000/1 در هر جریب می باشد که بستگی به فاصله گذاری ردیف ها دارد:

74 پا و 8 اینچ برای ردیف های 7 اینچی اندازه گیری می شود.

52 پا و 2 اینچ برای ردیف های 10 اینچی.

34 پا و 10 اینچ، برای ردیف های 15 اینچی.

26 پا و یک اینچ برای ردیف های 20 اینچی.

17 پا و 5 اینچ، برای ردیف های 30 اینچی.

14 پا و 6 اینچ، برای ردیف های 36 اینچی.

13 پا و 19 اینچی، برای ردیف های 38 اینچی.

ازتعداد گیاهان بدست آمده، در مرحله چهارم استفاده کنید.

2) تعداد مادگی ها را بر روی 10 گیاه موجود در این ردیف ها محاسبه نمایید و بر روی هر 5 گیاه، در پایین این ردیف ها.

در نظر بگیرید تا موقعی که 20 گیاه، شمارش شده باشد، عموماٌ بیشتر گیاهان شمارش شده یا بیشتر مکانهای نمونه ای در این مزرعه، دقت بیشتری را در ارزیابی مزرعه، بکار خواهند برد.

3) میانگین تعداد مادگی ها، در هر گیاه، برای هر ناحیه آزمایشی را محسابه کنید.

4) وزن محصولات درهر جریب، از طریق این رابطه بدست می آید: Bu/A برابر با تعداد گیاهان، در هر نمونه است و میانگین X، تعداد مادگی ها ا در هر گیاه است که به اندازه X0.4024 تقسیم شده از طریق (60) است.

ارزیابی پتانسیل محصول، فقط ممکن است برای زمانی کوتاه، خوب و مناسب باشد. اگر خشکسالی ادامه یابد و باعث کندی رشد مادگی موجود گردید یا مانع از پر شدن دانه شود، این ارزیابی ممکنست، مدت زیادی معتبر و مطمئن نباشد.

معمولاٌ یک ارزیابی دقیقتر است. هنگامی که شکل محدودتری را نسبت به تکامل محصول می گیرد. ارزیابی قبل از فقدان برگ، ممکن است بگوید که آیا محصول باید بصورت دانه برداشت شود، یا بصورت علفی. ارزیابی دیگری ممکن است نشان دهد که آیا این برداشت محصول توجیه می گرد و اصلاح پذیر است.

سویا ها می توانند بصورت علف خشک یا علف تازه مانده برداشت شوند، اگرچه مشکلات موجود در محافظت از ساقه های وسیع گیاه، مشکل تولید علف خشک را بوجود می آورند.

علف خشک سویا، در حد وسیعی از نظر کیفیت و مطلوب بودن حالت علفی خود متنوع هستند و بستگی به نسبت برگ به ساقه، سختی ساقه و چگونگی بسته بندی و ذخیره سازی خوب و مناسب دارد.

اگر بصورت علف تازه مانده بکار می روند، باید، قبل از انباشتگی به دلیل خشک بودن، بین 40 تا 50 درصد مرطوب شوند.

مرحله مطلوب پیشرفت، برای برداشت ساقه های علفی سویا، هنگامی است که تخمدانها شکل گرفته اند و برگهای پایینی، به درستی، شروع به زرد شدن می کنند.

اطلاعات تحقیقاتی دانشگاه ایالتی اوهایو، کیفیت هلفی سویا و علفهای تازه گیاه یونجه (در جدول) مقایسه کردند. آزمایشات مربوط به مطلوب بودن این گیاه، نشان می دهد که ساقه علفی سویا، از طریق چهار پایان مورد استفاده قرار می گیرد، اگرچه حیوانات ممکن است، این علف را با گستردگی بیشتری نسبت به یونجه مصرف کنند، زیرا ساقه آن سخت است. مقدار بیشتر غیرقابل پذیرش آن می تواند مورد انتظار قرار گیرد.

پیشرفت و زمان بندی رشد گیاه، گل دهی، تشکیل و پیشرفت مادگی و پر شدن لانه های وسویا (دانشگاه ایالتی ایوا).

کیفیت علفی سویا و یونجه تازه. از دانشگاه ایالتی اوهایو، گرفته شده است.

Ea p NDF2 ADF1 پروتئین مرحله محصول
02/1 44/0 2/35 1/31 4/22 تشکیل غنچه یونجه
30/1 39/0 6/48 6/40 2/16 ابتدای تشکیل مادگی سویاها

1) ADF – فیبر اسیدی پاک کننده با اندازه قابلیت هضم مقدار پایین ADF قابلیت هضم بالا.

فهرست

تأثیرات فشار خشکسالی بر تولید سویا …

رابرت سی. هال: متخصص افزایش محصول …

ادوارد کا. تویدول ریال متخصص افزایش محصولات علفی …

آبیاری گیاه سویا …

تنوع سویا و انواع محل رشد ساقه …

ارتباط گیاه – آب …

تحقیق در مورد مدیریت آب مخصوص آبیاری سویا …

خاکهایی با بافت سخت و پوسته مانند …

پیشنهاداتی در مورد مدیریت آب مخصوص آبیاری …

خاکهای عمیق با بفت متوسط و نرم …

مراجع …

2) تاریخچه تولید سویا …

سویا در تحقیقات فیزیولوژی …

4) ساختمان دانه و ترکیب آن …

ساختمان …

ترکیب …

5-اهلی شدن و گونه های سویا …

6) ژنتیک سویا …

7) فن آوری زیستی …

8) انواع بو ته های سویا …

9) گلدهی و گرده افشانی …

10) روشهای تلاقی …

11) تاثیر طول روز و دما بر روی گلدهی …

14-هیپریداسیون به عنوان یک روش اصلاحی …

15) تلاقی برگشتی …

16) هدفهای اصلاح سویا …

1-16) ازدیاد عملکرد …

2-16) رسیدن بموقع گیاه …

3-16) مقاومت به خوابیدگی وریزش …

4-16) مقاومت به بیماریها و نماتد …

بعضی از بیماریهای سویا از این قرارند …

5-16) کیفیت و ترکیت دانه …

6-16) اصلاح واریته های خوراکی وعلوفه ای …

7-16) اصلاح برای تنش های محیطی …

17) فرآورده های جانبی …

18- مصارف و اقتصاد فر آورده های سویا …

19) مرکز تحقیقات و توسعه سبزیجات آسیا …

20-نتیجه گیری …

گندم …

آفتابگردان: …

برداشت: …

کود مورد نیاز را در سه مرحله استفاده می کند …

مرحله داشت …

حبوبات …

21) منابع …

  • مقاله تاثیرات فشار خشکسالی بر تولید سویا
  • پایان نامه تاثیرات فشار خشکسالی بر تولید سویا
  • پروژه تاثیرات فشار خشکسالی بر تولید سویا
  • مقاله تاثیرات فشار خشکسالی بر تولید سویا
  • دانلود تاثیرات فشار خشکسالی بر تولید سویا
  • تاثیرات فشار خشکسالی بر تولید سویا

چطور دانلود کنم؟