طرح پژوهشی سنتز ترکیبات لیمونن (و بورنئول) از روغن تربانتین

دسته: تولیدی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 18 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 16

*طرح پژوهشی سنتز ترکیبات لیمونن (و بورنئول) از روغن تربانتین *

گیاهان معطر عموماً به دسته ای از گیاهان اطلاق می شود که حاوی ترکیبات معطر و یا بعبارت دیگر اسانس هستند. این قبیل گیاهان با تنوع فراوان در کشورمان گسترده شده اند. امروزه استفاده از روغنهای اسانس در صنایع بهداشتی، آرایشی، غذایی و داروئی به قدری وسیع است که در بسیاری از کشورها مقادیر زیادی از این اسانس ها و یا ترکیبات تشکیل دهند آنها بصورت سنتزی تهیه می شوند.

انسان های طبیعی بدلیل عدم خطرات ناشی از آلودگی با مواد شیمیایی و نیز بو و اثر ویژه که در ترکیبات سنتزی براحتی قابل دسترسی نیست، بسیار قابل توجه می باشند. در کشور ما با وجود تنوع آب و هوایی و شرایط مناسب کاشت و پرورش گیاهان معطر، اسانس های استخراج شده از این گیاهان نه تنها می توانند نیاز داخلی را رفع نمایند، بلکه می توانند جایگاه مهمی را در صادرات کشور داشته باشند. در هر حال توضیح و تبیین و موارد کاربرد یک اسانس در درجه اول به شناخت علمی آن مربوط می شود.

در واقع ترکیبات معطر گیاه یکی از پدیده های جالب متابویسم گیاه است و بیشترین میزان رایحه را می توان از طریق گلهای تازه احساس نمود که از حضور مقادیر ناچیزی از روغنهای اسانسی در گلبرگها ناشی شده است.

روغنهای اسانسی گاهی در شکل آزاد، مانند اسانس موجود در گل رز و اسطوقدوس و گاه بصورت گلوکوزید است که تحت شرایط مطلوب و در حضور آنزیم و با عمل تخمیر به شکل آزاد در می آید (مانند اسانس یاس). البته روغنهای اسانسی در سایر اندامهای گیاه نیز وجود دارند، نظیر گل، برگ، پوست تنه گیاه و …

روغنهای اسانسی از دیدگاه شیمیایی، مخلوطهای بسیار پیچیده شامل ترپن ها و سسکوئی ترپن ها و مشتقات اکسیژنه آنها و ترکیبات دیگر هستند.

اکثر ترکیبات تشکیل دهنده اسانس ها، خواصی دارند که استفاده از آنها را به صورت فرآورده های داروئی، بهداشتی و غذایی امکانپذیر می سازد و بطور کلی ترکیبات متشکله اسانسها را می توان به سه دسته مهم زیر تقسیم بندی نمود.

1) مونوترپن های اکسیژن دار

2) مونوترپن های بدون اکسیژن

3) سسکوئی ترپن ها

مونوترپن ها می توانند خطی، یک حلقه ای و یا دو حلقه ای باشند. مونوترپن های اکسیژن نیز می توانند به فرمهای الکلی، کتونی، آلدئیدی و غیره باشند.

سقز از نظر شیمیائی جزء خانواده صمغ های طبیعی است. این دسته از مواد از منابع طبیعی بدست آمده و دارای خواص مختلف فیزیکی و شیمیایی هستند. استخراج این مواد از پوست درختان صورت می گیرد که بصورت طبیعی یال مصنوعی شکافته شده و این مواد به شکل مایع غلیظ از آن خارج می شوند که در مجاورت هوا بخشی از مواد صمغ تبخیر می گردد (مواد فرار) و باقیمانده که قابل تبخیر نمی باشد، در مجاورت هوا عمل اکسیداسیون و پلیمریزاسیون تدریجی در آن انجام می گیرد و به ماده خشک و جامدی تبدیل می گردد ه در اغلب حلالهای آلی حل می گردد.

 • اسانس یاس
 • دانلود مقاله
 • روغن تربانتین
 • گیاهان معطر
 • دانلود تحقیق
 • سنتز ترکیبات لیمونن از روغن تربانتین
 • سنتز ترکیبات
 • دانلود
 • دانلود پایان نامه
 • صمغ گیاهان
 • لیمونن
 • ترکیبات سنتزی
 • بورنئول
 • روغن های اسانس

چطور دانلود کنم؟