بیمه آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 142 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 102

دانلود پایان نامه کارشناسی مدیریت بیمه

بیمه آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن

مقدمه

داشتن زندگی عاری از خطر همواره آرزو و هدف مردم بوده است زیر میل به ایمنی و امنیت، بخش تفکیک ناپذیری از ماهیت همه انسانها راتشکیل داده و آنها همواره درتلاش برای بهبود شرایط زندگی و آسایش بیشتر سعی کرده اند با ایجاد تغییر درطبیعت، آن را به خدمت خود درآورند. بشر دراین راه همزمان با دستیابی به مواد، تجهیزات، دستگاه ها و به عبارتی به خدمت گرفتن فن آوری نوین، به همان اندازه با خطرات و مخاطرات بیشتر و جدیدتر و پیچیده تری مواجه گردیده است. با ظهور انقلاب صنعتی درقرن هیجدهم که تحول عظیمی درپیشرفت و تبدیل کارگاههای کوچک خانگی و منطقه ای به کارخانجات بزرگ وعظیم به شمار می رود. مخاطرات ازحالت ساده و سنتی به مخاطرات پیچیده خاص صنایع و فرایند های پیچیده تبدیل گردید.

درهمین راستا درفرایند پیشرفت و تکامل، انسان ناچار ازبه کارگیری برخی مواد و ابزار خطرناک و ایجاد تغییر درآنها شده است. علاوه بر مخاطرات خاص و پیچیده عصر فوق تکنولوژیک قرن بیست و یکم، تجمع و تراکم سرمایه بالاخص درمناطق کلان شهرها خود برشدت گرفتن مخاطرات و ریسک های پیرامون زندگی بشر که بقاء مهم ترین هدف آن است می افزاید. براساس همین نگرش، رویکرد جدیدی درمباحث ریسک علی الخصوص مدیریت ریسک حریق در ادبیات بیمه ای جهان متولد شد.

بیمه آتش سوزی سابقه ای بیش از 300 سال درجهان دارد و پیشینه آن درایران به حدود یک قرن می رسد. دراین تحقیق پس از ذکر کلیاتی درمورد آتش سوزی و بیمه نامه های مربوط به آن و نحوه محاسبه و ارزیابی خسارت و تعیین نرخ و حق بیمه پرداخته و درپایان با بررسی فرضیه های تحقیق سعی می شود با توجه به مطالعات و بررسیهای آماری عوامل موثر بربیمه های آتش سوزی درایران را شناخته و ضمن معرفی آنها پیشنهاداتی جهت توسعه مطلوب این بیمه نامه ها درایران ارائه داد.

اهداف تحقیق و علت انتخاب موضوع:

همه روزه بعلت وقوع آتش سوزی های کوچک و بزرگ درگوشه و کنار این کشور و عدم وجود استطاعت مالی کافی ازسوی افراد و یا سازمانها بمنظور جبران این خسارتها، متاسفانه شاهد نابودی بسیاری از خانواده ها (بعلت عدم وجود تمکین مالی) و یا سازمانها (علیرغم مفید بودنشان برای جامعه) می باشیم، درحالیکه که باهزینه نمودن مبلغ نسبتاً اندکی این افراد و سازمانها قادر به تحت پوشش قرار دادن اموال خود می باشند.

هدف از انجام این تحقیق شناسایی علت و یا عللی می باشند که با وجود ارائه پوششهای نسبتاً کافی بیمه ای توسط شرکتهای بیمه، افراد و سازمانها استقبال مناسب را از این پوششها نمی نمایند ازآن پس نه تنها عنصر فعالی درجامعه به شمار نمی روند بلکه خود محتاج کمک دیگران میشوند و این موضوع چه بسا می تواند منشاء ایجاد مشکلات و نابسامانی های زیاد شوند.

کلمات کلیدی:

بیمه

ایمنی

مدیریت بیمه

بیمه آتش سوزی

شرکتهای بیمه ایران

فهرست مطالب

فصل یک- کلیات تحقیق 1

مقدمه 2

اهداف تحقیق و علت انتخاب موضوع 3

فرضیه های تحقیق 4

قلمرو تحقیق 4

روش تحقیق 5

تعریف واژه های بکار رفته در تحقیق 5

فصل دو- کلیات بیمه 7

تاریخچه بیمه در جهان و ایران 8

مبانی تئوریک بیمه 11

بررسی فقهی مساله بیمه 13

تقسیم بندی انواع بیمه 14

فصل سه- کلیات بیمه های آتش سوزی 16

تاریخچه بیمه آتش سوزی 17

بیمه آتش سوزی در ایران 19

مفاهیم آتش سوزی 19

طریقه بوجود آمدن آتش سوزی 23

طبقه بندی آتش سوزیها 24

عوامل گسترش آتش سوزی 24

قدرت توسعه و گسترش آتش سوزی 25

قرارداد بیمه آتش سوزی 26

مراحل صدور بیمه نامه آتش سوزی 27

کارشناسی و بازدید اولیه 31

نحوه تعیین نرخ و محاسبه حق بیمه 32

قیمت تمام شده در بیمه آتش سوزی 35

خطرات تحت پوشش در بیمه آتش سوزی 36

انفجار 36

صاعقه 38

خطرات اضافی بیمه نامه های آتش سوزی 39

بیمه شکست شیشه 39

بیمه سرقت با شکست حرز 40

بیمه طوفان 41

بیمه ضایعات 42

بیمه سیل 43

بیمه زلزله 43

بیمه سقوط هواپیما 44

انواع بیمه های آتش سوزی 45

بیمه منازل مسکونی 46

بیمه تمام خطر 48

بیمه نامه آتش سوزی بر مبنای اولین خسارت 49

بیمه مشترک 50

بیمه نامه اظهارنامه ای 50

خسارت آتش سوزی 51

پرداخت خسارت 52

حدود تعهدات بیمه گر در صورت وقوع حادثه و ارزیابی خسارت 55

فصل چهار- نتیجه گیری و پیشنهادات 58

عوامل مؤثر بر بیمه های آتش سوزی 59

عوامل اجتماعی 60

عوامل مربوط به برنامه ریزی 61

عوامل آموزشی 61

عوامل بازاریابی 62

عوامل اقتصادی 63

عوامل مذهبی 64

عوامل ساختاری 65

بررسی آمار و عملکرد شرکتهای بیمه ایران از سال 1379 الی 1382 66

نتیجه بررسیهای بعمل آمده در آمار شرکتها تا سال 82 93

پیشنهادات 94

منابع 97

  • بیمه آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن
  • دانلود پایان نامه بیمه آتش سوزی
  • دلایل عدم گرایش افراد به بیمه آتش سوزی
  • شرکتهای بیمه ایران
  • بیمه
  • ایمنی
  • مدیریت بیمه

چطور دانلود کنم؟