بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

دسته: کشاورزی

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 61 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 65

صفحه

فصل اول. 1

1-1 مقدمه:. 2

2-1 تعریف موضوع. 2

3-1 اهمیت موضوع. 3

4-1 هدف از انتخاب موضوع. 4

فصل دوم – ادبیات موضوع. 4

2-1 سایر مطالعات انجام شده. 5

2-2 تاریخچه مرکبات. 5

2-3 مشخصات کلی مرکبات. 8

2-4 درجه بندی جهانی مرکبات. 9

2-5 شرایط آب و هوایی مناسب کشت و پرورش مرکبات:. 10

2-6 احتیاجات غذایی درختان مرکبات. 11

2-7 بررسی وضعیت سطح زیر کشت و تولیدات مرکبات کشور:. 11

2-8 تولید جهانی مرکبات. 14

2-9 فرآیند صادرات مرکبات. 16

2-15-1 مراحل قبل از صدور. 16

2-10 مراحل اداری صادرات میوه. 19

2-12 بسته بندی. 22

2-13 حمل و نقل. 24

2-14 بازاریابی. 25

فصل سوم – روش تحقیق. 28

1-3 مقدمه:. 29

1-3- جامعه آماری:. 29

2-3 فرضیات تحقیق. 30

3-3 روشهای جمع آوری اطلاعات. 30

4-3 پرسشنامه:. 30

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته ها. 32

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات. 35

منابع و مأخذ. 50

پرسشنامه:. 50

  • بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات
  • بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

چطور دانلود کنم؟