پایان نامه تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال

پایان نامه تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، مقدمه: امروزه شاهد اجرای ماهرانه و خارق العاده ورزشکاران برجسته در صحنه های ورزشی هستیم، نمایشی از قدرت، خلاقیت و هنر که بی شک سوالات زیادی را در ذهن هر بیننده ای ایجاد می کند. چگونه می توان یک مهارت جدید را آموخت؟ چگونه این مهارت ها پیشرفت می کنند؟ .

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 173

حجم فایل: 137 کیلوبایت

مقدمه:

امروزه شاهد اجرای ماهرانه و خارق العاده ورزشکاران برجسته در صحنه های ورزشی هستیم، نمایشی از قدرت، خلاقیت و هنر که بی شک سوالات زیادی را در ذهن هر بیننده ای ایجاد می کند. چگونه می توان یک مهارت جدید را آموخت؟ چگونه این مهارت ها پیشرفت می کنند؟ و چگونه می توان تا این حد در اجرای مهارت ها پیشرفت کرد؟ پاسخ به این سوالات می تواند بسیاری از نکات مبهم را روشن نماید.

یکی از اهداف اصلی تربیت بدنی، تسهیل فراگیری مهارت از طریق آموزش مناسب است. پژوهشگران علم تربیت بدنی همواره در تلاشند تا با معرفی روشهای علمی جدید، توانائی معلمان و مربیان را در آموزش افزایش دهند. بدن منظور دانشمندان رفتار حرکتی طی سالها تحقیق و مطالعه سعی کرده اند تا عوامل اثرگذار بر اجرا و یادگیری مهارت ها را شناسائی کنند.

بدون شک یکی از مهمترین عوامل مؤثر در فرایند یادگیری، نمایش مهارت است. نمایش مهارت یکی از قدرتمندترین ابزارهایی است که مربیان تربیت بدنی از آن به منظور انتقال اطلاعات مربوط به مهارت به فراگیر در یک زمان کوتاه استفاده می کنند. معلم یا مربی تربیت بدنی به این دلیل مهارت را نمایش می دهد که باور دارد فراگیران نسبت به توصیف کلامی از این طریق، اطلاعات بیشتری را در زمان کوتاهی دریافت می کنند. معمولاً یک الگوی ماهر به منظور آموزش مهارت حرکتی جدید به فراگیر مورد استفاده قرار می گیرد.

در سالهای اخیر، نظریه پردازان یادگیری حرکتی این سوال را مطرح کرده اند که آیا برای یادگیری مشاهده ای یک مهارت حرکتی، الگوی ماهر تنها نوع سودمند الگوست؟ (لی و وایت، 1990؛ پالاک و لی 1992). در این ارتباط تحقیقات زیادی نیز انجام گرفته است.

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و بیان مسأله

مقدمه

بیان مسأله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

پیش فرضهای تحقیق

محدودیت های تحقیق

تعریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

مقدمه

زمینه نظری موضوع تحقیق

اثر بخشی یادگیری مشاهده ای از دیدگاه دو نظریه یادگیری حرکتی

تبیینهای اولیه اولیه از یادگیری مشاهده ای

تبیین میلر و دلار

توجیه بندورا از یادگیری مشاهده ای

تحلیل اسکینر از یادگیری مشاهده ای

مشاهده نمایش چگونه بر یادگیری اثر می گذارد؟

عوامل مؤثر بر یادگیری مشاهده ای

ویژگی های الگو

ویژگی های نمایش

ویژگی های مشاهده گر

توجیهات رشدی در الگودهی

پیشینه تحقیق

نتیجه گیری

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

جامعه تحقیق و آزمودنیها

متغیرهای تحقیق

ابزار اندازه گیری

روش جمع آوری اطلاعات

نحوه اجرای آزمون

مراحل آزمون

روشهای آماری

فصل چهارم: یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها

تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها

تجزیه و تحلیل استنباطی یافته ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق

بحث و تفسیر یافته ها

پیشنهادهای پژوهشی

فهرست منابع

فهرست جداول

فهرست نمودارها

  • پایان نامه رشته تربیت بدنی
  • تحقیق آموزش مهارت سرویس والیبال
  • پایان نامه ارشد تربیت بدنی
  • پایان نامه رشته علوم ورزشی
  • سطح مهارت الگو بر عملکرد سرویس
  • پایان نامه سرویس ساده والیبال
  • پایان نامه پیرامون والیبال
  • تأثیر سطح مهارت الگو در سرویس والیبال

چطور دانلود کنم؟