مقاله ترجمه شده حسابرسی بر مبنای خطر Risk-Based Auditing

مقاله ترجمه شده حسابرسی بر مبنای خطر Risk-Based Auditing

مقاله ترجمه شده حسابرسی بر مبنای خطر Risk-Based Auditing؛ اکنون بیایید با هم موارد مخصوص مربوط به ساختار کار تجاری را بدست آوریم. در حسابرسی قدیمی، حسابرسان واقعاً تمام تصمیمات حسابرسی شان را بر مبنای جنبه مادی اتخاذ می کردند، که آن در صد (یا کسری از درصد) کار پیمانکار می باشد. کنترل های داخ

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 16

حجم فایل: 295 کیلوبایت

مقاله ترجمه شده حسابرسی بر مبنای خطر Risk-Based Auditing:

The Limitations of the Traditional Approach

Now, let’s get specific about the business of construction. In a traditional audit, auditors typically make all of their audit decisions on the basis of materiality, which is a percentage (or a fraction of a percentage) of a contractor’s volume. The inter¬nal controls established by the contractor are not extensively evaluated for audit-efficiency purposes because the focus is on verifying the numbers presented in the financial state¬ments. In the end, the auditor verifies what the contractor already knows – the company made money on some jobs and lost some on others. Then, the contractor gets a bill and the process repeats itself again next year.

محدودیت های روش قدیمی:

اکنون بیایید با هم موارد مخصوص مربوط به ساختار کار تجاری را بدست آوریم. در حسابرسی قدیمی، حسابرسان واقعاً تمام تصمیمات حسابرسی شان را بر مبنای جنبه مادی اتخاذ می کردند، که آن در صد (یا کسری از درصد) کار پیمانکار می باشد. کنترل های داخلی که توسط پیمانکار صورت می گرفت برای اهداف حسابرسی که بیمار سودمند بودند به طور گسترده مورد ارزیابی قرار نمی گرفتند، چون توجه فقط بر روی تغییر ارقام و اعدادی بود که در صورت حساب های مالی گزارش می شدند. و در پایان حسابرسی چیزی را که قبلا پیمانکار می دانست تغییر می داد که آن این بود که شرکت بر روی بعضی شغل سرمایه گذاری کند و همچنین بعضی از شغل ها را رها کند. پس پیمانکار یک صورت حساب و جریان کاری بدست می آورد که خودش را دوباره سال بعد تکرار می کرد.

 • دانلود مقاله
 • حسابرسی بر مبنای خطر
 • سایت دانلود مقاله
 • مقاله حسابرسی
 • مقاله حسابداری
 • حسابرسی
 • آریافایل
 • حسابداری
 • ترجمه مقاله حسابداری
 • مقاله Risk
 • Based Auditing

چطور دانلود کنم؟