پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G. 728

پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G. 728

پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G. 728

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 134

حجم فایل: 1,067 کیلوبایت

مقدمه 4

فصل 1: بررسی و مدل سازی سیگنال صحبت

1-1- معرفی سیگنال صحبت 6

1-2- مدل سازی پیشگویی خطی 10

1-2-1- پنجره کردن سیگنال صحبت 11

1-2-2- پیش تاکید سیگنال صحبت 13

1-2-3- تخمین پارامترهای LPC 14

فصل 2: روش ها و استانداردهای کدینگ صحبت

2-1- مقدمه 15

2-2- روش های کدینگ 19

2-2-1- کدرهای شکل موج 21

2-2-2- کدرهای صوتی 22 2-2-3- کدرهای مختلط 24

الف- کدرهای مختلط حوزه فرکانس 2 7

ب- کدرهای مختلط حوزه زمان 2 9

فصل 3: کدر کم تاخیر LD-CELP

3-1- مقدمه 34

3-2- بررسی کدرکم تاخیر LD-CELP 3 6

3-2-1- LPC معکوس مرتبه بالا 3 9

3-2-2- فیلتر وزنی شنیداری 42

3-2-3- ساختار کتاب کد 42

3-2-3-1- جستجوی کتاب کد 43

3-2-4- شبه دیکدر 4 5

3-2-5- پست فیلتر 4 6

فصل 4: شبیه سازی ممیزثابت الگوریتم به زبان C

4-1- مقدمه 4 9

4-2- ویژگی های برنامه نویسی ممیزثابت 5 0

4-3- ساده سازی محاسبات الگوریتم 53

4-3-1- تطبیق دهنده بهره 54

4-3-2- محاسبه لگاریتم معکوس 5 8

4-4- روندنمای برنامه 5 9

4-4-1- اینکدر 63

4-4-2- دیکدر 69

فصل 5: پیاده سازی الگوریتم برروی DSP

5-1- مقدمه 7 4

5-2- مروری بر پیاده سازی ب لا درنگ 7 5

5-3- چیپ های DSP 76

5-3-1- DSP های ممیزثابت 77

5-3-2 – مروری بر DSP های خانواده TMS320 78

5-3-2 -1- معرفی سری TMS320C54x 79

5-4- توسعه برنامه ب لا درنگ 81

5-5- اجرای برنامه روی برد توسعه گر C5402 DSK 82

5-5-1- بکارگیری ابزارهای توسعه نرم افزار 84

5-5-2 – استفاده از نرم افزار CCS 86

5-5-3 – نتایج پیاده سازی 94

5-6 – نتیجه گیری و پیشنهاد 97

ضم ائم

ضمیمه (الف): دیسکت برنامه های شبیه سازی ممیز ثابت به زبان C و

پیاده سازی کدک به زبان اسمبلی – ضمیمه (ب): مقایسه برنامه نویسی C و اسمبلی 98

مراجع 103

  • کدینگ و فشرده سازی صحبت
  • برد DSK
  • پیاده سازی بلادرنگ
  • DSP
  • TMS320C5402

چطور دانلود کنم؟