پروپوزال و روش تحقیق مقاله کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع بررسی تاثیر سیستمهای انفورماتیک درعملکرد شرکت تعمیرات به همراه فهرست منابع و مواخذ

پروپوزال و روش تحقیق مقاله کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع بررسی تاثیر سیستمهای انفورماتیک درعملکرد شرکت تعمیرات به همراه فهرست منابع و مواخذفایل اصلی پروپوزال DOC حجم فایل 65 KB تعداد کل صفحات 37 صفحه

دسته: مدیریت

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 64 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 37

پروپوزال و روش تحقیق مقاله کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع بررسی تاثیر سیستمهای انفورماتیک درعملکرد شرکت تعمیرات به همراه فهرست منابع و مواخذ

فایل اصلی پروپوزال: DOC

حجم فایل: 65 KB

تعداد کل صفحات: 37 صفحه

پروپوزال یا طرح تحقیق، پیش نویس پ ژوهشی است که شما می بایست برای اخذ مدرک تحصیلی خود انجام دهید. در پروپوزال، شما به معرفی موضوعی که برای مقاله خود انتخاب کرده اید، توضیح اهمیت آن موضوع، ذکر پ ژوهش هایی که در گذشته در این باره صورت گرفته، و نتایجی که فکر می کنید از تحقیق خواهید گرفت می پردازید. هم چنین روش یا روش هایی که در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذکر می کنید.

بررسی منابع علمی یکی از بخش هایی است که در هنگام تکمیل پروپوزال بسیار اهمیت دارد و در صورت تصویب پروپوزال شما نیز تصویب خواهد شد. مطالعات و کارهای قبلی انجام شده و مرتبط با این مطالعه چه به صورت نظری وچه به صورت طراحی در داخل یا خارج کشور. پژوهشگر در این قسمت، ضمن اشاره به مطالعات و کارهای قبلی، به ارزیابی آنها می پردازد وتفاوتها و شباهتهای میان تحقیق خود را با تحقیقات قبلی بیان می کند (در بعضی موارد سابقه تحقیقاتی مفصل نیست می توان از سوابق نظری یا مطالب مرتبطی که در کتابها یا مقالات وجود دارد برای ساختن یک چهارچوب ادراکی استفاده کرد)

فصل اول: کلیات تحقیق 1

مقدمه 2

الف تبیین موضوع تحقیق 4

ب اهمیت موضوع 7

ج اهداف 9

د سئوالات اصلی (اساسی) 10

ه تاریخچه کوتاه 11

و متدلوژی تحقیق 14

ز تعریف عملیاتی واژه ها 14

ح مباحث فصول آینده 15

فصل سوم: روش تحقیق 89

مقدمه 90

1- روش تحقیق 91

الف بررسی های موردی 92

ب بررسی های آزمایشگاهی 93

ج منابع دست دوم 94

د روش تحقیق از راه بررسی یا پیمایش 94

2- تحلیل عملی روش 95

3- مدل تئوری و متغیرهای مورد آزمون 96

4- متغیرهای سئوالات فرعی 97

5- معیارهای سئوالات فرعی 98

6- جامعه آماری و روش جمع آوری اطلاعات 99

7- جامعه نمونه و پایایی و روایی پرسشنامه 100

خلاصه 104

منابع 167

الف منابع فارسی 168

ب منابع انگلیسی 171

 • دانلود پروپوزال مدیریت
 • دانلود پروپوزال فوق لیسانس مدیریت
 • روش تحقیق نگهداری و تعمیرات
 • دانلود پروپوزال ارشد مدیریت
 • پروپوزال ارشد نگهداری و تعمیرات
 • پروپوزال نگهداری و تعمیرات
 • منابع و مواخذ نگهداری و تعمیرات
 • نگهداری و تعمیرات
 • دانلود پروپوزال نگهداری و تعمیرات
 • تحقیق و پژوهش نگهداری و تعمیرات
 • دانلود پروپوزال ارشد

چطور دانلود کنم؟