شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان به طبقه بندی این عوامل با استفاده از مدل کانو

شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان به طبقه بندی این عوامل با استفاده از مدل کانو

امروزه سازمان های تولیدی یا خدماتی، میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می کنند و این روند همچنان در حال افزایش است. اهمیت مشتری و رضایت او چیزی است که به رقابت در سطح جهانی بر می گردد. لذا در این تحقیق عوامل موثر بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل کانو مورد ب

دسته بندی: جزوات» مدیریت

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 111

حجم فایل: 1,374 کیلوبایت

چکیده فهرست منابع پیوست

تمام فصول

امروزه سازمان های تولیدی یا خدماتی، میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می کنند و این روند همچنان در حال افزایش است. اهمیت مشتری و رضایت او چیزی است که به رقابت در سطح جهانی بر می گردد. لذا در این تحقیق عوامل موثر بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل کانو مورد بررسی قرار گرفته است.

به همین منظور در مرحله اول با استفاده از مدل کانو یک چهار چوب مفهومی جهت بررسی نیازهای مشتری در بانک ملی ارائه گردیده است که نیازهای مشتریان را به سه طبقه اساسی، عملکردی، انگیزشی طبقه بندی می کند سپس در مرحله بعد ویژگی های قرار گرفته در هر طبقه را با استفاده از آزمون فریدمن رتبه بندی می شوند.

ابزارگردآوری داده های این تحقیق پرسش نامه می باشد. همچنین تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی می باشد.

مدل معرفی شده در بین سپرده گذاران بلند مدت بانک ملی مورد استفاده واقع شده است نتایج نشان می دهند، دقت در ارائه خدمات بانکی از جمله مهم ترین عوامل قرار گرفته در طبقه اساسی می باشد و مهم ترین عوامل قرار گرفته در طبقه عملکردی رابطه دوستانه کارکنان بانک و مهم ترین عوامل قرار گرفته در طبقه انگیزشی پرداخت سود حسابها به صورت روز شمار می باشد. در پایان جهت بهبود کیفیت خدمات در هر بعد پیشنهاد های مختلفی ارائه شده است

  • استقلال دانش آموزان
  • رشد اجتماعی
  • حضور والدین

چطور دانلود کنم؟