بررسی استراتژی های بازار ورود مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی: شواهد تجربی از یک منطقه با بافت اقتصادی

دسته بندی: اقتصاد

  • عنوان انگلیسی: Examining market entry mode strategies via resource-based and institutional influences
  • عنوان فارسی: بررسی استراتژی های بازار ورود مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی: شواهد تجربی از یک منطقه با بافت اقتصادی
  • فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
  • تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 30
  • محتوای فایل: اصل + ترجمه سلیس

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

در پاسخ به تحقیقات بیشتر در مورد ادغام نظریه نهادی و RBV

استراتژی حالت ورود بازار

نفوذ مبتنی بر محیط زیست و به استراتژی حالت ورود

ویژگی های بازار میزبان

روش تحقیق

جمع آوری داده ها

نتایج

تجزیه وتحلیل مقدماتی

نتایج مدل خارجی برای سازه های کانونی

نتایج مدل بیرونی با استفاده از فرضیه

نتیجه گیری و پیشنهاد

محدودیت ها و نتیجه گیری

چکیده:

این تحقیق دو هدف عمده دارد. اول توسعه و بررسی یک چهارچوب به منظور بازاریابی و انتخاب حالت ورودی مبتنی بر منابع و نظریه ی نهادی در چار چوب منطقه ای در داخل کشور از لحاظ بازاریابی است. در این مساله تأثیرات مبتنی بر منابع محیط زیست محرک های اصلی استراتژی حالت ورودی هستند. به ویژه، مساله ی اساسی یک شرکت، استراتژی های ورودی به بازار است که منابع آن (مشخصات شرکت، مشخصات محصول، بزرگی شرکت) است که میتواند انتخاب را تقویت کند و همچنین این انتخاب به درک شرکت ها از دو محیط (خصوصیات میزبان و میهمان بازار) بستگی دارد. دوم بررسی چارچوب نظری در وضعیت های ویژه از حالت های ورودی شرکت های هنگ کنگ به سرزمین اصلی چین به عنوان اقتصاد خاص منطقه ای در چارچوب داخل کشوراست. جمع آوری اطلاعات از 208 مدیر ارشد شرکت های هنگ کنگ با بررسی پست الکترو نیکی انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که مشخصات شرکت، مشخصات محصول، خصوصیات بازار داخلی و میزبان) اما نه به بزرگی شرکت (به طور قابل توجهی در استراتژی انتخاب و ورود صاحبان سهام به منظور شرکت هایی دارد که از هنگ کنگ به دیگر مناطق در چین می روند. 2012 آکادمی بازاریابی استرالیا و نیوزیلند. منتشر شده توسط الزویر. همه حقوق محفوظ می باشد.

مقدمه:

انتخاب بازار حالت ورودی بین المللی از شرکت، تبدیل به یک رشته اصلی مورد توجه در بازاریابی بین المللی شده است. (نگاه کنید به آگاروال، 1994 ؛ برادلی و گانن، 2000 ؛ داو و Larimo، 2009 ؛ رسیده و همکاران، 2002 ؛ Mayrhofer، 2004) و کسب و کار بین المللی (آگاروال و Ramaswami، 1992 ؛ Brouthers، 2002 ؛ چان و همکاران، 2006 ؛ Erramilli، 1996 مطبوعات.) با توجه به اینکه که مطبوعات بازاریابی بین المللی به محدوده ی مسائل مربوط به حالت ورودی توجه ی ویژه ای کرده است هنوز هم شکاف هایی در مطبوعات وجود دارد که این پژوهش به درست کردن آن ها می پردازد. نخست مطبوعات کنونی تاکید زیادی بر روی مطالعه حالت ورود استراتژی از شرکت هایی (مثلا از یک کشور خاص) که وارد یک یا چند بازار بین المللی (کشور میزبان) دارد. (Ambler et al. , 1999 ; Dow and Larimo, 2009) در این حوزه (به عنوان مثال، فرهنگی، زبان، سازمانی) واسطه بین کشورهای میزبان به عنوان یکی از عوامل اصلی انتخاب بازار حالت ورود بین المللی (Dow and Larimo, 2009). شناخته شده است. با این حال، به انتخاب ورودی به بازار در چارچوب منطقه ای در کشور کمتر توجه شده است که در آن دو منطقه خاص (به عنوان مثال منطقه اقتصادی و استان) در کشور خاص فاصله ی واسطه ای یا اقتصادی و یا تفاوت سیاسی قابل توجهی دارد. (Ambleret al. , 1999 ; Ebrahimi, 2000) در این زمینه، تجارت بین مناطق (به عنوان مثال منطقه اقتصادی و استان) در کشور شبیه به تجارت بین دو کشور دیده می شود (Ambler et al. , (1999). دوم، پژوهش حاضر را به دو راه عمده در رابطه با ورود به بازار بین المللی دسته بندی کرده اند. اولین مسیر تمرکز و استفاده از نظریه های شخصی است که در باره ی حالت ورودی بازار انتخاب توضیح می دهد که شامل هزینه های معامله و تئوریه سازمانی مبتنی بر منابع شرکت (RBV) می باشد (. (Malhotraet al. , 2002 با این حال برخی استدلال کرده اند که هر نظریه ی تنها، در توضیح سوابق حالت ورودی بازار بین المللی ناقص است. (Goodnow)، 1985 را (ببینید). مسیر دوم شامل استفاده از نظریه گلچین و القاطی است که انتخاب حالت ورود بازار را که بر نظریه های چندگانه در یک چارچوب یکپارچه ساخته است را توضیح می دهد. (دانینگ 1980 ، رسیده و همکاران، 2002) در این حوزه ادغام نظریه سازمانی و به ویژه در مطبوعات بازاریابی بین المللی و RBV به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. (Ekeledo و Sivakumar، 2004 را مشاهده کنید) (ملهوترا و همکاران، 2002 ؛ مایر و همکاران، 2009 .) قدرت قوی اکتشافی و پیش بینی های موسسات در حال افزایش را هنگامی که دیدگاه مبتنی برسازمان ها با دیدگاه مبتنی بر منابع، به ویژه در اقتصادهای در حال ظهور یکپارچه شود، طرفداری می کند.

  • تأثیرات سازمانی
  • شواهد تجربی
  • استراتژی بازار
  • بافت اقتصادی
  • اقتصاد

چطور دانلود کنم؟