پاورپوینت قحطی ایران در جنگ جهانی اول

دسته بندی: پاورپوینت

عنوان: قحطی ایران در جنگ جهانی اول

تعداد اسلاید: 18

آغاز جنگ جهانی اول:

با کشته شدن ولیعهد اتریش در سال 1914 جرقه جنگ جهانی اول زده شد. کشورهای روسیه، فرانسه و بریتانیا تحت عنوان دول متفق و کشورهای اتریش و آلمان به عنوان دول محور آغاز شد و سپس عثمانی، ایتالیا و ژاپن نیز با پیوستن به این گروه، میدان جنگ را به آسیا و خاورمیانه نیز گسترش دادند.

  • پاورپوینت
  • پاورپوینت قحطی ایران در جنگ جهانی اول

چطور دانلود کنم؟