دانلود مقاله کاربری فضای تفریحی و باز

دانلود مقاله کاربری فضای تفریحی و باز

برای بحث پیرامون فضای تفریحی و باز ابتدا نیاز به شناخت مفهوم فراغت در فضای شهری داریم. فراغت: مجموعه ای از اشتغالهایی است که فرد کاملاً برای استراحت و رضایت خاطر خود و یا برای تفریح یا به منظور توسعه آگاهی ها و یا فراگیری غیر انتفاعی و مشارکت اجتماعی داوطلبانه بعد از رهایی از الزام های شغلی، خا

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: WORD

تعداد صفحات: 39

حجم فایل: 135 کیلوبایت

کاربری فضای تفریحی و باز

مقدمه:

برای بحث پیرامون فضای تفریحی و باز ابتدا نیاز به شناخت مفهوم فراغت در فضای شهری داریم.

فراغت:

مجموعه ای از اشتغالهایی است که فرد کاملاً برای استراحت و رضایت خاطر خود و یا برای تفریح یا به منظور توسعه آگاهی ها و یا فراگیری غیر انتفاعی و مشارکت اجتماعی داوطلبانه بعد از رهایی از الزام های شغلی، خانوادگی و اجتماعی به آن می پردازد. (جهاد دانشگاهی، 1379)

با توجه به مفهوم جامع فراغت انواع فعالیت های فراغتی به 6 دسته زیر تقسیم میگردد که شامل طبقه بندی عمومی فعالیت فراغتی و تفریحی است.) گذرا ن فراغت در خانه 2) فعالیت های اجتماعی 3) فعالیت های فرهنگی، آموزشی 4) فعالیت های ورزشی 5) فعالیت تفریح وگردش 6) توریسم و مسافرت (مهدیزاده، 1380)

بخشی از این فعالیت ها در درون شهر و بخشی در بیرون از شهر و قسمتی در درون منزل صورت می گیرد.

فضا های گذران اوقات فراغت شهروندان در شهر نیازمند مدیریت خاص می باشد. که البته این فضا های شهری شامل فضاهای فرهنگی و فضای سبز نیز می باشند که همان طور که دیده می شود بوستان و پارک ها نیز به عنوان فضای تفریحی محسوب می شوند که در مبحث فضای سبز به آن پرداخته می شود.

فضاهایی که به طور خاص به فضاهای تفریحی اختصاص دارند و با کاربری های فضای فرهنگی و فضای سبز و فضای ورزشی مشترک نمی گردندزمین های بازی و تفرجگاه های پیرامون شهری (فضای باز) است.

نقش و وظیفه شهرداری در برنامه ریزی و مدیریت فضای فرهنگی و تفریحی:

بند 6 از ماده 55 قانون شهرداری ها، وظایف شهرداری را این گونه تعریف می کند:

«تاسیس موسسه های فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران، نوانخانه، پرورشگاه، درمانگاه، شیر خوارگاه، تیمارستان، کتابخانه، کلاس های مبارزه با بی سوادی، کودکستان، باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب» به عهده شهداری های است «شهرداری در این قبیل از موارد و همچنین در مورد موزه ها، خانه های فرهنگی و زندان، با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت، به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسه های مربوط خواهد گذاشت.» (سعید نیا، 1379)

وظیفه شهرداری در احداث و مدیریت زمینهای بازی:

براساس بند 21 از ماده55 قانون شهرداری ها، شهرداری موظف به ایجاد باغ کودکان است. یکی از اجزای جدا نشدنی پارک کودکان، زمین بازی برای کودکان است و این بند به طور ضمنی وظیفه احداث فضای بازی کودکان را بر عهده شهرداری می نهد. (سعید نیا، 1379)

نقش و وظیفه شهرداری در ساماندهی تفرجگاه های پیرامون شهری:

شهرداری ها براساس ماده99 از قانون شهرداری، می بایست برای حریم شهر، نقشه طرح جامع شهراسزی تهیه کنند. تفرجگاه های پیرامون شهر – چنان مه از نامشان پیداست – معمولا در حریم شهر ها قرار می گیرند و شهرداری موظف است براساس طرح های مصوب، برساخت و ساز محدوده نظارت کند و با تخلفات ساختمانی (براساس ماد ه 100) و تخلف های بهداشتی (براساس بند 20 ماده 55) برخورد قانونی کند. همچنین شهر داری ها در اجرای قوانین مربوط به بهره برداری از منابع طبیعی، حفاظت از محیط زیست، احیای اراضی ایران گردی و جهان گردی، رعایت حریم نهرها و مانند اینها، با سایر دستگاه های اجرای نظیر سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان ایران گردی و جهان گردی، جهاد سازندگی، تربیت بدنی، سازمان ملی زمین و مسکن برای حفاظت از منابع طبیعی و بهره برداری مطلوب از تفرجگاه های پیرامون شهرها همکاری می کنند. (سعید نیا، 1379)

  • کاربری فضای تفریحی و باز
  • دانلود مقاله کاربری فضای تفریحی و باز

چطور دانلود کنم؟