تنظیم خودکار کنترل کننده (PID) با استفاده از گروه ذرات بهینه سازی (PSO) الگوریتم برای کنترل سرعت موتور بخار (SESC)

دسته بندی: فنی و مهندسی

دانلود مقاله تنظیم خودکار کنترل کننده ی (PID) با استفاده از گروه ذرات بهینه سازی (PSO) الگوریتم برای کنترل سرعت موتور بخار (SESC)

متن ترجمه به فارسی

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد

قالب: Word

تعداد صفحات: 23

توضیحات:

تنظیم خودکار کنترل کننده ی (PID) با استفاده از گروه ذرات بهینه سازی (PSO) الگوریتم برای کنترل سرعت موتور بخار (SESC)

چکیده

مشتق انتگرال متناسب کنترل کننده ی (PID) در صنعت به دلایل اثر قابل توجه، سادگی اجرا و کاربرد گسترده محبوب ترین کنترل کننده های مورد استفاده هستند. با این حال، پیکربندی این کنترل کننده ها زمان بر است، آسان نیست و به طور کلی منجر به عملکرد ضعیف به خصوص با سیستم های غیرخطی می شود. در این مقاله یک روش هوش مصنوعی (AI) بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) الگوریتم برای تنظیم بهینه (PID) پارامترهای کنترل کننده برای کنترل سرعت موتور بخار (SESC) سیستمی برای رسیدن به میانگین هدف ارائه شده است که ردیابی بین سرعت مرجع و سرعت خروجی را انجام می دهد. این رویکرد دارای ویژگی های برتر، از جمله اجرای آسان، مشخصه همگرایی پایدار و بهره وری محاسباتی خوب نسبت به روش معمولی است. کنترل کننده ی معمولی PID اعمال شده بود و نتایج با تنظیم خودکار PSO-PID برای (SESC) با استفاده از نرم افزار Simulink از نرم افزار Matlab مقایسه شدند. نتایج شبیه سازی برای روش مفروض، ردیابی بهینه برای ورودی/خروجی را ارائه می دهد و خطای برابر با صفر را بدون استفاده از راه حل های معمولی برای مشکلات استاندارد کنترل موتور، مانند به دست آوردن بازخورد آبشار و سیگنال لرزه مشخص می کند که در روش تنظیم سنتی ردیابی PID نمی تواند دقیقاً بدون خطا به دست آید، مگر اینکه با استفاده از راه حل های معمولی محاسبه شده باشد.

کلمات کلیدی: کنترل کننده ی PID، بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)، کنترل سرعت موتور بخار (SESC).

  • تنظیم خودکار کنترل کننده ی (PID)
  • ژورنال
  • الگوریتم برای کنترل سرعت موتور بخار
  • گروه ذرات بهینه سازی (PSO)

چطور دانلود کنم؟