نمونه سوال + پاسخنامه درس مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن، مدیریت اسلامی 1 (رشته مدیریت) نیمسال دوم 93- 92 دانشگاه پیام نور

دسته بندی: نمونه سوالات

نمونه سوال + پاسخنامه درس مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن، مدیریت اسلامی 1 (رشته مدیریت) نیمسال دوم 93- 92 دانشگاه پیام نور

توضیحاتی به ثبت نرسیده است

  • پاسخنامه
  • مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن
  • نمونه سوال
  • مدیریت اسلامی 1
  • رشته مدیریت

چطور دانلود کنم؟