رساله مجتمع خدماتی رفاهی

رساله مجتمع خدماتی رفاهی 77 صحفه ورد کامل همراه با فهرست و منابع در پاورقی

دسته: معماری

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 11019 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 77

رساله و مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی به طور کامل

فهرست مطالب: صفحه

چکیده … 1

مقدمه … 2

فصل اول: معرفی طرح … 5-3

 • بیان مساله
 • مبانی نظری

فصل دوم: خلاصه سابقه تاریخی کاروانسرا … 8-6

 • تاریخچه خدمات بین راهی در ایران
 • مجموعه های بین راهی

فصل سوم: تدوین کلی اصول، ضوابط و معیارهای طراحی … 46-9

 • الگوی برنامه ریزی طرح برای مجتمع های خدماتی رفاهی
 • طرح ریزی مراکز خدماتی- رفاهی
 • اصول طرح ریزی
 • اصول حاکم بر خدمات مسافرین
 • اصول حاکم بر خدمات خودرویی

فصل چهارم: برنامه فیزیکی طرح … 50-47

فصل پنجم: موقعیت و حدود شهرستان مهران … 51-57

 • اقلیم منطقه
 • نتیجه گیری اقلیمی
 • ویژگی های جمعیتی شهرستان مهران
 • تسهیلات زیربنایی و اجتماعی شهرستان مهران
 • ساختار اقتصادی شهرستان مهران
 • پتانسیل های گردشگری شهرستان مهران
 • آشنایی با بازارچه، مشخصات و ساخت پایانه مرزی

فصل ششم: بررسی کلی تجارب نظری و عملی مجتمع های داخلی و خارجی … 61-58

 • کشورهای پیشرفته
 • کشورهای در حال توسعه

فصل هفتم: نمونه های بررسی شده مجتمع های خدماتی- رفاهی … 69-62

 • نمونه های داخلی
 • مجتمع خدماتی- رفاهی مهتاب
 • مجتمع خدماتی- رفاهی مارال ستاره
 • مجتمع خدماتی- رفاهی مارال
 • نمونه خارجی
 • مجتمع خدماتی-رفاهی Rasthaus fernthal

فصل هشتم: تحلیل و بررسی سایت … 75-70

 • عوامل موثر در انتخاب سایت
 • خلاصه فرم مشخصات زمین
 • کروکی زمین
 • تصاویر

فصل نهم: ارائه طرح … 87-78

منابع و مآخذ

 • رساله مجتمع خدماتی رفاهی
 • رساله مجتمع خدماتی رفاهی
 • رساله ارشد معماری
 • رساله مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی
 • دانلود رساله مجتمع خدماتی رفاهی
 • دانلود مقاله معماری
 • مقاله مجتمع خدمات رفاهی
 • رساله کارشناسی معماری
 • دانلود رساله معماری
 • رساله معماری
 • دانلود رساله کارشناسی معماری

چطور دانلود کنم؟