تحقیق وظایف دال و معیارهای گزینش مسئولین طبقات مختلف اجتماع از دیدگاه نهج البلاغه (4)

تحقیق درباره وظایف دال و معیارهای گزینش مسئولین طبقات مختلف اجتماع از دیدگاه نهج البلاغه

فرمت فایل: WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 211 صفحه

فهرست مطالب عنوان

صفحه چکیده… مقدمه… بخش اول:… فصل اول: کلیات بخش… الف: توضیح واژه های کلیدی… فصل دوم:… معرفی نهج البلاغه فیض الاسلام… بخش دوم:… فصل اول: اساسی ترین اهداف و وظایف حکومت اسلامی فصل دوم: صفات و مشخصات و الیان.. فصل سوم: وظایف کلی و الیان در برابر مردم – خطوط اصلی وظایف… – خواص و مشخصات و وظایف دالی در ارتباط درآن – وظایف والیان درقبال عیوب مردم فصل چهارم: وزرا و مشاوران حکومت. فصل پنجم: حقوق ملت… – اصول کلی…

  • شناخت طبقات جامعه…
  • اهداف و مأموریت های ارتش اسلامی

چکیده:

از آنجا که بعد از رسول خدا (ص) از جمع ائمه معصومین (ع) تنها حضرت علی (ع) موفق به تشکیل حکومت اسلامی شده است لذا این حکومت نمونه و سرمشق خوب برای همه عدالت خواهان و مدعیان حکومت دینی است تا با اقتدا به آن امام همام بتوانند حداقل در راه آن حضرت هر چند اندک حرکت کنند چرا که ایشان خود فرموده اند که عمل کردن مانند من ممکن نیست اما حرکت در مسیر ایشان آرزوی است که بر دل هر عدالت خواهی نقش بسته است لذا در این مقاله تلاش شده است با بهره برداری اندک از آیات کریم قرآن و با اتکای بیشتر بر فرمایشات مولا و اشاره کوتاهی به اساسی ترین اهداف و وظایف حکومت اسلامی شامل:

1 – جمع آوری مالیات های کشور

2 – جهاد و مبارزه پیگیر با کلیه دشمنان (ائم از داخلی و خارجی)

3 – تنظیم برنامه و اقدام جدی برای ایجاد جامعه صالح

4 – تنظیم برنامه و اقدام برای عمران و آبادانی شهرها

اشاره برای رسیدن به این اهداف به مشخصات افرادی که باید این مهم را به انجام برسانند شامل 9 صفت از جمله: پروا پیشه بودن در برابر خداوند، مقدم داشتن اطاعت خداوند برهرطاعتی، تسلط برهوای نفس و پیروی از اوامر خداوند که در قرآن آمده است. پیروی کند آنچه را که خداوند در کتابش قرآن به آن امر کرده است. بر هوای نفس مسلط باشد و… بیان شده است و سپس وظایف والیان در برابر مردم شامل:

خطوط اصلی وظایف از جمله: قلب خود را برای مردم سرشار از رحمت کند. در مورد ایشان، دوستی و لطف داشته باشد و…

و سپس وظایف والیان در قبال عیوب مردم از جمله: عدم تلاش برای کشف عیوب و رازهای مردم که پنهان است، دورکردن کینه دشمنی نسبت به مردم از قلب خود، و… در ادامه درخصوص شناخت طبقات اجتماع شامل:

لشکریان، امیران و نویسندگان، قاضیان، کارمندان، مالیات دهندگان، بازرگانان، طبقه محروم و سپس وظایف والی نسبت به هر یک از طبقات ذکر شده و مشخصات و صفات هر یک از طبقات به طور مشروح ارائه شده ست و سپس به وظایفی که والی شخصاً عهده دار آنهاست به همراه مواردی که لازم است والی مستقیماً نظارت کند و در پایان این بخش وظایف فردی و اجتماعی والی ارائه شده است در بخش دوم با استفاده از قرآن مجید معیارهای گزینش مدیران و فرماندهان در قرآن مجید شامل ایمان به هدف، علم و قدرت، امانت داری و درستکاری، صداقت و راستی، وراثت صالحه، سعه صدر، دلسوزی و عشق به کار، تجربه و آزمودگی، شجاعت و قاطعیت عدالت و دادگری، پایگاه مردمی، پای بند بودن به اصول و ضوابط و انتها ویژگیهای پنجگانه فرمانده بزرگ اسلام حضرت ختمی مرتبت پیامبر اکرم (ص) که درآیه 128 سوره توبه آمده است ارائه شده و در پایان نتیجه گیری مبنی بر اینکه مهمترین عامل و موثرترین عامل کارگزاران نظام می باشند زیرا احکام الهی فاقد نقص و عیب بوده لذا در صورت اجر سعادت بشری تأمین خواهد شد، لیکن اجرا کنندگان این احکام هستند که می توانند در اجرای آن اگر از شرایط لازم برخوردار باشند موفق شده و در غیر اینصورت باید شاهد رخت بر بستن عدالت و برقراری ظلم و تبعیض در جامعه بود. زیرا بی عدالتی نتیجه ای جز دوری مردم از نظام و عدم موفقیت نظام اسلامی چیزی به همراه نخواهد داشت با این تفاوت که عدم موفقیت نظام را در این مرحله دیگر به کارگزاران نسبت نداده بلکه ریشه عدم موفقیت (را با توجه به تبلیغات فعل حاکم بر جهان) را در ناکارآمدی نظام اسلامی خواهند داشت. ضمناً کلید واژه های این بحث شامل:

والیان ـ صفات ـ وظایف اهداف ـ فرماندهان ـ مدیران می باشد.

چطور دانلود کنم؟