تحقیق مفهوم ارزش افزوده و مالیات آن (3)

تحقیق درباره مفهوم ارزش افزوده و مالیات آن

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

بسمه تعالی

فهرست مطالب

چکیده

مفهوم مالیات

انواع مالیات

مفهوم ارزش افزوده و مالیات آن

قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهرماه تا مهرماه

مزیت های مالیات بر ارزش افزوده

موانع و معایب اجرایی

نقش رسانه ملی

منابع

چکیده

همه دولتها برای تأمین هزینه های خود از منابع مختلف، درآمد ایجاد میکنند که دیرین ترین مورد آن به ‘مالیات ستانی’ اختصاص دارد.

در طول تاریخ حیات اقتصادی دولتها، منابع درآمدی به تدریج افزایش یافته است و امروزه بخشی از درآمدهای دولت در کشور ما از طریق استقراض از بانک مرکزی، فروش نفت خام و فروش خدمات مختلف مانند خدمات پستی، حمل و نقل و انحصارهای دولتی و در حال حاضر درآمدهای ناشی از واگذاری شرکتهای دولتی است. اما به اجماع اقتصاددانان و متخصصان مالیه عمومی؛ ‘مالیات ستانی’ رکن پایدار درآمدی برای تأمین هزینه دولتهاست و دولتهای عقلگرا تلاش میکنند سایر منابع درآمدی را به سرمایهگذاری تبدیل کنند و به نسلهای آتی هدیه دهند.

در ایران هم دولت تلاش میکند با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ نظام مالیاتستانی و سیاستهای مالیاتی خود را بهینه کند.

در این نوشتار ضمن ارائه تعریف از مالیات و نظام مالیاتی کشور، اهداف و برنامههای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مزایا، موانع و معایب اجرایی آن همراه با دلایل تعویق و همچنین رویکردهای اطلاع رسانی و رسانه ای به این موضوع بررسی می شود.

مفهوم مالیات

واژه مالیات از ‘مال’ گرفته شده است و در معانی (اجرو پاداش) (زکات مال) (سرپرستی و چراندن گلههای گوسفند) (در جریمهای که حکومت به علت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین میگیرد) (باج) (خراج) و بالاخره مالی که دولتها به طور سالانه از شهروندان خود میگیرند؛ به کار میرود. اما در اصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات این گونه تعریف شده است: مالیات مقدار پول و یا مالی است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود می پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومی و ضروری تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی توسط دولت مورد بهره برداری قرار بگیرد.

پایه مالیاتی و انواع مالیات

مبنای مالیات (پایه مالیاتی): مبنای مالیات عامل متغیر یا هر مفهوم دیگری همچون درآمد یا دارایی است که طبق قانون بر آن، مالیات وضع می شود.

نرخ مالیات: درصدی از مبنای مالیات یا پایه ی مالیاتی است که مبنای محاسبات مالیات مورد نظر قرار می گیرد، به عبارت دیگر نرخ مالیات در هر مبنا اندازه اخذ مالیات را با توجه به قوانین و آیین نامه های مالیاتی دولت ها درمبنای مورد نظر نشان می دهد.

انواع محاسبه نرخ مالیات به این شرح است:

نرخ مالیات تناسبی: نرخی که بدون توجه به تغییرات مبنای مالیات، همیشه ثابت است.

نرخ مالیات تصاعدی: برعکس نرخ تناسبی با افزایش مالیات مقدارش افزایش می یابد که لزوماً متناسب با افزایش مبنای مالیات نیست.

نرخ مالیات تنازلی: هرچه مبنای مالیات وسیع تر می شود، ازنرخ مالیات کاسته می شود.

مبلغ مالیات: مبلغی که برمبناهای مختلف تعلق می گیرد و از مؤدیان وصول می شود.

هرگونه افزایش درآمدهای مالیاتی با 3روش – افزایش نرخ مالیات های موجود و جاری- افزایش مبنای مالیات های موجود و جاری ازطریق حذف معافیت ها و بخشودگی ها و برقراری مالیات جدید امکان پذیر است.

انواع مالیات

1- مالیات بر درآمد شخصی؛ این مالیات ممکن است برانواع درآمد شخص یا برمجموع درآمد وی وضع شود. همه عواید شخص از منابع مختلف درآمد روی هم محاسبه می شود و معمولاً پس از کسر بخشودگی های مقرر درقانون با ‘نرخ های تصاعدی’ مشمول مالیات قرار می گیرد.

2- مالیات بر درآمد شرکت ها؛ از مجموع عواید شرکت، مخارج و هزینه های مختلف کسر می گردد و درآمد ویژه باقی می ماند که به نرخ های تصاعدی مشمول مالیات قرارمی گیرد.

3- مالیات بر دارایی؛ مالیات بر دارایی به انواع مختلفی مانند مالیات بر ارزش اراضی، مالیات بر ارث و نقل و انتقلات بلاعوض و مالیات نقل و انتقالات قطعی تقسیم می شود.

4- مالیات بر مصرف و فروش؛ مالیات برمصرف که نوعی مالیات غیر مستقیم است، روی قیمت کالاهای مورد مصرف عمومی کشیده می شود و از تولید کننده کالاها و خدمات مزبور وصول می شود. مالیات برمصرف جزئی از قیمت کالا را تشکیل می دهد به نحوی که معمولاً مصرف کننده نمی تواند تشخیص دهد چه مقدار از قیمت کالا بابت مالیاتی است که تولید کننده و یا فروشنده به دولت می پردازد.

مالیات برمصرف اغلب به کالاها و خدماتی تعلق می گیرد که درمقابل تغییرات قیمت حساسیت کمی دارند و به همین جهت این نوع مالیات یکی از منابع مهم درآمد دولت را تشکیل می دهد. کالاها و خدماتی که دراغلب کشورها مشمول مالیات برمصرف قرارمی گیرند عبارتند از: دخانیات، بنزین، قند و شکر و بعضی دیگر از کالاهای تجملاتی.

چطور دانلود کنم؟