مقاله مفهوم بانک اطلاعاتی

مقاله مفهوم بانک اطلاعاتی

1-1: تعریف بانک اطلاعاتی

بانک اطلاعاتی مجموعه ای سازمان یافته از اطلاعات و داده های مرتبط به هم است. داده ها عبارتند از حقایق و ارقام یک موضوع خاص و اطلاعات عبارتند از نتایجی که از ترکیب داده ها حاصل می گردد. سازمان ها معمولاً سیستم های اطلاعاتی خود را به دو صورت تشکیل داده از آن استفاده می کنند:

الف) استفاده از سیستم های اطلاعات ساده:

در این روش داده ها در فایل های جداگانه ای قرار می گیرند و برای استفاده از داده های موجود در آن فایل، سیستم های جداگانه ای طراحی می شوند. به این نوع سیستم های اطلاعاتی، سیستم پردازش فایل ها می گویند. در این سیستم افزونگی وجود دارد که باعث آشفتگی می شود.

ب) استفاده از بانک اطلاعاتی:

در این روش داده های موجود، به صورت مجتمع یا بانک مورد استفاده قرار می گیرد در چنین سیستمی کاربر می تواند بدون سردرگمی و با صرف وقت اندک، اطلاعات مورد نیاز خود را از داده های موجود در مجتمع اخذ کند.

1-2: مزایای سیستم بانک اطلاعاتی

1- اشتراکی شدن داده ها

2- کاهش میزان افزونگی

3- در دسترس بودن داده ها

1-3: معایب سیستم بانک اطلاعاتی

1- ممکن است امنیت لازم به مخاطره بی افتد چرا که داده ها متمرکز بوده و این تمرکز آن را آسیب پذیر می سازد.

2- ممکن است سخت افزار اضافی نیاز باشد.

1-4: اجزاء تشکیل دهنده بانک اطلاعاتی

1-کاربران:

کاربران، کسانی هستند که به نحوی با بانک اطلاعاتی سروکار دارند. براساس نوع کاری که کاربران با بانک اطلاعاتی دارند می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد:

الف) مدیر یا مسئول بانک اطلاعاتی:

مسئول بانک اطلاعاتی کسی است که حق هرگونه تبدیل و تغییر را در بانک اطلاعاتی دارد.

ب) کاربران نهایی:

کاربران نهایی کسانی هستند که حق هیچ گونه تغییر و تبدیل را در بانک اطلاعاتی ندارند. بلکه فقط از امکانات آن می توانند استفاده کنند.

ج) برنامه نویسان کاربردی یا طراح بانک اطلاعاتی:

طراحان بانک اطلاعاتی کسانی هستند که بانک اطلاعاتی را ایجاد نموده اند.

2- نرم افزار:

مجموعه نرم افزارهایی که در پایگاه داده مورد استفاده قرار می گیرد.

3- سخت افزار:

عبارت است از: بستر سخت افزاری مورد نیاز مثل cpu و دیسک…

4-داده ها:

دو خصوصیت مهم دارند:

1-قابلیت اشتراکی شدن: به این معنی که بتوانیم یک قطعه از داده بین کاربران مختلف به اشتراک بگذاریم.

2-داده دارای جامعیت باشد: یعنی داده ها به صورت صحیح و درست وارد شوند.

1-5: انواع بانک اطلاعاتی

بانک اطلاعاتی به سه دسته می توان تقسیم کرد:

الف) بانک اطلاعاتی هرمی:

در این مدل یک موجودیت (مفهوم کلی پدیده، فردی، که در مورد آن می خواهیم صحبت کنیم، Entity یا موجودیت می گوییم) به عنوان پدر و موجودیت دیگر به عنوان فرزند قرار می گیرد که در درون فایل ذخیره می شود. هر موجودیت دارای صفت خاصه هایی است صفت خاصه ویژگی جداساز یک نوع موجودیت از نوع دیگر است هر صفت خاصه دارای دو مؤلفه است:

1- اسم صفت خاصه 2- مقدار صفت خاصه

در پروژه طراحی و ایجاد بانک اطلاعاتی تاکسی سرویس موجودیت راننده (Driver) دارای صفت خاصه و مقدار صفت خاصه زیر می باشد:

تلفن-آدرس-اسم ماشین-پلاک ماشین-نام خانوادگی- نام- شماره راننده: صفت خاصه، ، یوسف آباد، خ23، پ18، پژو 405، 68–619 ب19، احمدی، علی، 100: مقدار صفت خاصه

052425-88

ب) مدل شبکه ای:

از سه نوع رکورد (رکورد مجموعه ای از فیلدهای مرتبط به هم می باشد و فیلد عبارت است از کوچکترین واحد داده ذخیره شده می باشد) تشکیل می شود که یک رکورد به عنوان کانکتور رابط بین دو موجودیت است و این مدل مبتنی بر لیست پیوندی است.

ج) مدل رابطه ای:

بین واژه های داده و اطلاعات تفاوت است. داده ها با هم ترکیب می شوند و اطلاعات را بوجود می آورند. وقتی از سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی کامپیوتر مثل اکسس استفاده می کنیم بانک اطلاعات رابطه ای بهره می بریم. در بانک اطلاعاتی رابطه ای، اطلاعات به دسته ها ی مختلفی از داده های مرتبط بهم تقسیم می شوند که هر کدام در جدول جداگانه ای در فایل ذخیره می شوند. در واقع، مفهوم بانک اطلاعاتی در اکسس، مجموعه ای از اشیاء هستند که داده ها را ذخیره، دستکاری و بازیابی می کنند.

این مقاله به صورت ورد (docx) می باشد و تعداد صفحات آن 38صفحه آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید

چطور دانلود کنم؟