تحقیق بانک اطلاعاتی (7)

تحقیق درمورد بانک اطلاعاتی 13 ص

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

مقدمه:

بانک اطلاعاتی مجموعه ای مجتمع و گرد آوری شده از فایل های اطلاعاتی مکانیزه است که در راستای یک هدف مشترک و مشخص با یکدیگر مرتبط می باشد.

بانک اطلاعاتی مجموعه ای مرتبط از اطلاعات قابل کنترل به منظور به کارگیری در یک یا چند کاربرد به صورت انتخابی و اختیاری، این اطلاعات را طوری جمع آوری شده و تشکیل مجموعه می دهد که مستقل از برنامه هایی که آنها را مورد استفاده قرار خواهد داده باشند روش افزایش اطلاعات به بانک اطلاعاتی و فراخوانی اطلاعات موجود طبق یک روش تعریف شده صورت می گیرد.

سیستم های مدیریت بانک اطلاعاتی به مجموعه نرم افزارهایی گفته می شود که به کاربران اجازه می دهد تا اطلاعات خود را در ب انک های اطلاعاتی ذخیره تغییر یا بازیابی نمایند که وظایف زیر را بر عهده دارد.

1-ذخیره ساختن 2-فراهم نمودن مکانی جهت ذخیره نمودن 3-امکاناتی جهت تعریف واحد کار 4-کنترل نمودن دسترسی های همزمان به بانک اطلاعاتی 5-صحت اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی باید تضمین گردد6-بازیابی اطلاعات 7-استقلال اطلاعات 8-امنیت 9-برنامه ریزی کمکی

پنج نوع سیستم مدیریت بانک اطلاعهاتی 1-ترتیبی 2-شبکه ای3-مرتبطی4-متن آزاد 5-موضوعی.

بانک اطلاعاتی رابطه ای:

یک سیستم اطلاعاتی است که اطلاعات را در قالب سطرهایی از جدول نگه می دارد که هر جدول خود شامل یک یا چند ستون است. که دارای مشخصه های زیر است.

استقلال داده های منطقی:

این مشخصه بدین معنی است که تغییر اعمال شده یک خصلت تأثیری بر سایر خصلتهای همان رابطه نداشته باشد.

جامعیت ارجاعی و داده ای:

بر خلاف سایر سیستم های بانک اطلاعاتی رابطه ای نرم افزار کاربردی را از تحمیل محدودیت هایی که منجر به تأمین جامعیت بانک می شوند معاف می کنند.

پرس و جوهای بداهه:

این مشخصه به کاربران این امکان را می دهد که بدون درگیر شدن با جزئیات امر داده های مورد نظر خود از بانک اطلاعاتی بازیابی کند.

زبان پرس وجوی ساخت یافته: SQL

یک زبان غیر روسیه ای است بر خلاف زبان هایی چون C یا cobol که نحوه دسترسی به داده ها و دستکاری آنها به طور صریح مشخص شود زبان SQL خود این کار را انجام می دهد.

ابزار مفیدی برای سازماندهی مدیریت و بازاریابی اطلاعات از بانکهای اطلاعاتی است. مزایای دستیابی به اطلاعات در آن به صورت زیر است:

1-یک زبان غیر و الی است بنابرین استفاده از آن بسیار آسان است. 2 -استاندارد می باشد. 3- زبان مشترک تولید کنندگان برنامه و استفاده کنندگان نهایی می باشد. 4- زبان مدیریت بانک نیز می باشد بنابراین اداره کنندگان سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی از این زبان استفاده می کنند. 5- امکانات SQL می تواند به صورت محاوره ای ونیز در داخل یکی از زبان های برنامه نویسی مانند کوبل، فرترن یا C استفاده شود.

نرم افزارoracle:

چطور دانلود کنم؟