پاورپوینت مدیریت علفهای هرز گندم

دسته بندی: پاورپوینت

مدیریت علفهای هرز گندم

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 45 اسلاید

کشت آسان

منبع غذایی اصلی انسان

توانایی تطابق وسازگاری بالا در مناطق مختلف

مهمترین محصول کشاورزی ازنظرتولیدوسطح زیرکشت

توانایی تولید عملکرد بالا

  • مدیریت

چطور دانلود کنم؟