پاورپوینت راه های تشخیص ترکیبات وصفی و اضافی

دانلود پاورپوینت در مورد راه های تشخیص ترکیبات وصفی و اضافی

دانلود پاورپوینت در مورد راه های تشخیص ترکیبات وصفی و اضافی

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 5

در بین موصوف و صفت می توانیم حرف ی بیاوریم.

مانند: گل زیبا که می توان گفت: گل ی زیبا.

در بین مضاف و مضاف الیه نمی توانیم ی بیاوریم.

مانند: کفش ستاره؛ در اینجا نمی توان گفت کفش ی ستاره.

چطور دانلود کنم؟