دانلودتحقیق ریشه های جنگ جهانی دوم

دانلودتحقیق درمورد ریشه های جنگ جهانی دوم 18 ص

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

ریشه های جنگ جهانی دوم

ستایش و نیایش خداوند توانا و قادری را که هر سخنی با نام پاک او آغاز می گردد و با لطف بیچونش پایان می پذیرد و آسایش و آرامش در جهان بدست توانایی خالق اوست ستیزه جویی ها ناشی از جنگهای خونین و ویرانگر روزگار از اندیشه پلید و زیان بار مخلوق ناتوان بوجود می آید، بعقیده نگارنده (گ. دبورین) نویسنده پرتوان کشور روسیه شوروی که توانسته است این مجموعه را با تمام وجود شرح کیفیت و رازهای پشت پرده جنگ جهانی دوم را در نهایت دقت و تفکر به رشته تحریر در آورد. تا به طور روشن و سهل و ساده به حقایق و دقایق رازها نهفته جنگ جهانی دوم پی برده است. زمان وقوع جنگ جهانی دوم ممکن و میسر نبوده تا در آگاهی جوامع قرار گیرد حتی آتش افروزان جنگ جهانی دوم چون بریتانیا – فرانسه – ایتالیا و بالاخره عامل اصلی و به وجود آورنده جنگ جهانی دوم آلمان نازی (هیتلری) که کشورژاپن و شوروی را هم به میان آورده اند و نیز وارد جنگ ساختند به صورت کلی در جنگ غیر از ویرانگری فقر –گرسنگی – بی سامانی و بیماریهای گوناگون ناشئ از جنگ است حاصل دیگری بر نخواهد داشت. بنابراین وقتی انسان به ماهیت جنگ پی می برد معلوم می شود معنی و نتیجه اصلی جنگ ها چیست؟ در جنگ جهانی دوم 50 میلیون انسان آزاده به خون کشیده شده است. گنجینه های گرانبها، فراورده های کار و نبوغ چند نسل را در شراره های آتش خود سوزانده، همه ی مردم اروپا، آسیا و آفریقا را دچار رنجو آزار کرده است. پیش از آغاز جنگ و ضمن آن مسائل را ز انگیزی وجود داشته اند که انگیزه پیدایش و درگیری جنگ بوده اند. دو گونه جنگ وجود دارد: نخست جنگهای دادگرانه، آزادی خواهانه، پیشرفته؛ دیگری بیدادگرانه، تجاوزگرانه ارتجای بعضی از جنگها به وسیله طبقات پیشرفته انجام می گیرد و بعضئ به وسیله عناصر عقب افتاده، برخی از جنگهابرای ادامه ی ستم طبقاتی انجام می گیرد و بعضی به منظور نابود کردن آن… ‘آماده شدن دولتها برای جنگ جهانی یکم و دوم زیر سر پوش رازهایی نهفته بود. گردانندگان اصلی جنگ یعنی امپریالیستها ی آلمانی ادعا می کردند که گویا دوستداران صلحند. مونیخ چیهای بریتانیا، فرانسه و آمریکا که بسیار خواهان تجاوز آلمان به سوی خاور یعنی اتحاد شوروی بود ند، فاشیستهای آلمانی را بر می انگیختند و چنین وانمود می کردند که ادعاهای هیتلر را پذیرفته اند. گفتگوی جنایت کاراندی مونیخ که به ابتکار بریتانیا و فرانسه با آلمان هیتلری و ایتالیای فاشیست انجام گرفت، با وجود آنکه به راستی نتیجه ای جز برانگیختن تجاوز کار و سرانجام جنگ در بر نداشت، عملی صلح خواهانه قلمداد گردید. مرحله نخست از پایان جنگ تا سال 1965] 1344 ه. ش [که تاریخ نگاران قدیمی والتر گودلیتز، ژنرالهای هیتلر کورت فن تیپس کریچ، … قلمفرسایی کرده اند. اینان کوشیده اند ستاد ارتش آلمان و امپریالیسم آن کشور را، از انجام جنایات جنگی و اعمال غیر انسانی ارتش نازی تبرئه کنند و تمام گناهان را به گردن خود هیتلر بیندازند. در مرحله ی دوم تئوریسینهای حزب دموکرات خود هیتلر را هم از گناه مبری می شناسد. دیپلماسی پنهانی ابزار کار کسانی است که از سیاست ناپسندی پیروی می کنند و به این دلیل خواسته های خود را زیر پرده ی ‘راز’پنهان می کنندهنگامی که انقلاب اکتبر روسیه به پیروزی رسید، حکومت شوروی بیدرنگ اعلام داشت که از دیپلماسی پنهانی روی بر تافته است. این دولت قطعنامه ی تاریخی صلح را که به وسیله ی اولیانف پیشنهاد شد و در دومین کنگره ی شوراهای تمام روسیه تصویب گردید، اعلام داشت.

در جایی از این قطعنامه می گوید: دولت شوروی سیاست دیپلماسی محرمانه را محکوم می کند. اقدامات شوروی نسبت به کارهای دفاعی در زمان جنگ محرمانه بوده است. امَا هنگامی که

چطور دانلود کنم؟