پیاده سازی و شبیه سازی موتور سه فاز با تکرار توالی گشتاور در متلب

پیاده سازی و شبیه سازی موتور سه فاز با تکرار توالی گشتاور در متلب

در صورت داشتن مشکل یا سوال با ایمیل زیرارتباط برقرار کنید

powersp1394@gmail. com

نتایج شبیه سازی را می توانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

چطور دانلود کنم؟