مقاله بانک اطلاعاتی (5)

مقاله بانک اطلاعاتی

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 60

فصل اول

مفهوم بانک اطلاعاتی

1-1: تعریف بانک اطلاعاتی

بانک اطلاعاتی مجموعه ای سازمان یافته از اطلاعات و داده های مرتبط به هم است. داده ها عبارتند از حقایق و ارقام یک موضوع خاص و اطلاعات عبارتند از نتابجی که ترکیب داده ها حاصل می گردد. سازمان ها معمولاً سیستم های اطلاعاتی خود را به دو صورت تشکیل داده از آن استفاده می کنند:

الف) استفاده از سیستم های اطلاعات ساده:

در این روش داده ها در فایل های جداگانه ای قرار می گیرند و برای استفاده از داده های موجود در آن فایل، سیستم های جداگانه ای طراحی می شوند. به این نوع سیستم های اطلاعاتی، سیستم پردازش فایل ها می گویند. در این سیستم افزونگی وجود دارد که باعث آشفتگی می شود.

ب) استفاده از بانک اطلاعاتی:

در این روش داده های موجود، به صورت مجتمع یا بانک مورد استفاده قرار می گیرد در چنین سیستمی کاربر می تواند بدون سردرگمی و با صرف وقت اندک، اطلاعات مورد نیاز خود را از داده های موجود در مجتمع اخذ کند.

1-2: مزایای سیستم بانک اطلاعاتی:

1- اشتراکی شدن داده ها

2- کاهش میزان افزونگی

3- در دسترس بودن داده ها

1-3: معایب سیستم بانک اطلاعاتی

1- ممکن است امنیت لازم به مخاطره بی افتد چرا که داده ها متمرکز بوده و این تمرکز آن را آسیب پذیر می سازد.

2- ممکن است سخت افزار اضافی نیاز باشد.

1-4: اجزاء تشکیل دهنده بانک اطلاعاتی

1-کاربران:

کاربران، کسانی هستند که به نحوی با بانک اطلاعاتی سروکار دارند. براساس نوع کاری که کاربران با بانک اطلاعاتی دارند می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد:

الف) مدیر یا مسئول بانک اطلاعاتی:

مسئول بانک اطلاعاتی کسی است که حق هرگونه تبدیل و تغییر را در بانک اطلاعاتی دارد.

ب) کاربران نهایی:

کاربران نهایی کسانی هستند که حق هیچ گونه تغییر و تبدیل را در بانک اطلاعاتی ندارند.

چطور دانلود کنم؟