پاورپوینت آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی (2)

پاورپوینت در مورد آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی

دسته بندی: پاورپوینت

نوع فایل:. PPT (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد اسلاید: 38 اسلاید


قسمتی از متن. PPT:

آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی

آرایه ها و ساختارها

ADT (Abstraction data type)

آرایه ها

یونیون ها و ساختارها

ماتریس های اسپارس

آرایه های چند بعدی

چند جمله ای ها

رشته ها

آرایـه – Array

مجموعه ای از داده که در خانه های پشت سرهم حافظه قرارمی گیرند.

مجموعه ای از زوجها شامل اندیس و مقدار است.

به ازای هر اندیس یک مقدار مربوط به آن اندیس وجود دارد (تناظر یا نگاشت)

int a [7] = {3,5,2,7,9,10,11}

a [0] a [1] a [2] a [3] a [4] a [5] a [6]

ADTمربوط به آرایه ها

– GeneralArray (int j, RangList list ,float InitialValue=DefaultValue) ;

/* Creates a j dimension array of floats where the range of the kth dimension is given by the kth element of list. */

– float Retrieve (index i) ;

//if (i is in the index set) return the item associated with i in the array else return error

-void Store (index i, float x) ;

//if (i is in the index set) insert new pair<i,x> else return error.

چطور دانلود کنم؟