پاورپوینت الگوریتم های ژنتیک 27 اسلاید (5)

پاورپوینت درمورد الگوریتم های ژنتیک 27 اسلاید

دسته بندی: پاورپوینت

نوع فایل:. ppt (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد اسلاید: 27 اسلاید


قسمتی از متن. ppt:

1

الگوریتم های ژنتیک

Instructor: Farhad M. Kazemi

2

الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک روش یادگیری بر پایه تکامل بیولوژیک است.

این روش در سال 1970 توسط John Holland معرفی گردید

این روشها با نام Evolutionary Algorithms نیز خوانده میشوند.

3

ایده کلی

یک GA برای حل یک مسئله مجموعه بسیار بزرگی از راه حلهای ممکن ار تولید میکند.

هر یک از این راه حلها با استفاده از یک تابع تناسب مورد ارزیابی قرار میگیرد.

آنگاه تعدادی از بهترین راه حلها باعث تولید راه حلهای جدیدی میشوند. که اینکار باعث تکامل راه حلها میگردد.

بدین ترتیب فضای جستجو در جهتی تکامل پیدا میکند که به راه حل مطلوب برسد

در صورت انتخاب صحیح پارامترها، این روش میتواند بسیار موثر عمل نماید.

4

فضای فرضیه

الگوریتم ژنتیک بجای جستجوی فرضیه های general-to specific و یا simple to complex فرضیه ها ی جدید را با تغییر و ترکیب متوالی اجزا بهترین فرضیه های موجود بدست میاورد.

در هرمرحله مجموعه ای از فرضیه ها که جمعیت (population) نامیده میشوند از طریق جایگزینی بخشی از جمعیت فعلی با فرزندانی که از بهترین فرضیه های موجود حاصل شده اند بدست میآید.

چطور دانلود کنم؟