پایان نامه بررسی رابطه سلامت روانی افراد درونگرا با سلامت روانی افراد برونگرا

پایان نامه بررسی رابطه سلامت روانی افراد درونگرا با سلامت روانی افراد برونگرا

فایل: word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه: 96

مقدمه

هرکسی شخصیتی دارد و شخصیت شما به تعیین محدودیت های موفقیت، خوشی و خرسندی در زندگی شما کمک می کند. ما درباره شخصیت صحبت می کنیم و اگر بگوییم که شخصیت شما یکی از مهمترین موهبت های شماست گزافه گویی نکرده ایم. شخصیت شما تا حالا هم به شکل گیری بسیاری از جنبه های زندگی شما کمک کرده است و در آینده نیز به همین کار ادامه می دهد.

همه چیز هایی را که تا کنون به دست آورده اید، تمام چیز هایی را که انتظار دارید در شغل خود به دست آورید، خواه همسر یا والد خوبی باشید و حتی حالت سلامت عمومی شما می تواند تحت تاثیر شخصیت شما و شخصیت های افرادی که با آنها تعامل دارید قرار گیرد.

چند بار فردی را به عنوان کسی که شخصیتی فوق العاده دارد توصیف کرده اید؟ منظور شما از این توصیف معمولا این است که وی خوش بر خورد و دلپذیر است و به راحتی می توان با او کنار آمد، فردی ممکن است او را به عنوان دوست، هم اتاقی یا همکار انتخاب کنید. اگر شما برای سپردن یک تعهد برای رابطه ای شخصی خود را آماده کرده باشید، ممکن است بخواهید یا با او ازدواج کنید که در این صورت تصمیم خود را طبق بر داشتی که از شخصیت او داشته اید قرار می دهید.

شما همچنین افرادی را می شناسید که به نظرتان شخصیت وحشتناکی دارند. امکان دارد این گونه اشخاص گوشه گیر، متخاصم، پر خاشگر، سرد، نا خوشایند باشند و کنار آمدن با آنها دشوار باشد. شما آنها را استخدام نخواهید کرد یا به همکاری با آنها علاقه نخواهید داشت و احتمالا دیگران نیز از آنها دوری می کنند آن ها را منزوی می سازند.

شخصیت شما می تواند انتخابهای شما را محدود کند یا آنها را گسترش دهد و مانع از سهیم شدن شما در تجربه های خاص با دیگران شود یا شما را قادر سازد تا اکثر این تجربه ها را داشته باشید شخصیت می تواند برخی از افراد را ملزم و محدود کند و دیگران را در معرض تجربیات جدید قرار دهد.

در حالی که شما درباره شخصیت دیگران داوری می کنید، آنها نیز داوری های مشابهی درباره شما می کنند. این قضاوتهای دو جانبه که هم در زندگی فرد داوری شده و هم داور را شکل می دهد، هر بار که با یک موقعیت اجتماعی رو به رو می شویم که ما را ملزم به تعامل با دیگران می کند، بارها تکرار می شوند. البته، تعداد و تنوع موقعیت اجتماعی که مشتاقانه در آن شرکت می کنید نیز توسط شخصیت شما تعیین می شود، مثل مردم آمیزی یا کمرویی نسبی شما. درست همانگونه که بدون تردید شما تصویر روشنی از شخصیت کلی خود دارید. می دانید که آن عامل را در کجا ارزیابی کنید. اما بسیار ساده لوحانه و بی معنی خواهد بود اگر بکوشیم کل ویژگی های شخصیت یک فرد را با به کار گیری اصطلاحات مبهمی مثل فوق العاده و وحشتناک، جمع بندی کنیم. موضوع شخصیت به قدری پیچیده است که نمی توان با چنین توصیف ساده ای آن را بیان کرد، زیرا انسانها در شرایط گوناگون و در برابر افراد مختلف، بسیار پیچیده و تغییر پذیر هستند. ما باید در تعریف و توصیف شخصیت به اندازه کافی دقت بیشتری داشته باشیم. به همین دلیل، روان شناسان تلاش قابل ملاحظه ای را صرف ساختن آزمونهایی برای ارزیابی یا سنجش شخصیت کرده اند.

چطور دانلود کنم؟