مقاله نفت خام (12)

مقاله نفت خام

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 85 صفحه می باشد.

مقدمه

نفت خام مایعی است که از تعدادی هیدروکربن و مقداری ترکیبات گوگردی اکسیژن دار، ازته و مقدار کمی ترکیبات معدنی و فلزات تشکیل شده است. ترکیبات مختلف نفت خام بنا به موقعیت محلی میدان نفتی و زمان تشکیل آن و حتی بنا به ژرفای منبع مـتغیرند.

در یک حوزه نفتی همراه نفت خام همواره مقداری گاز، آب و نمک و شن و ماسه وجود دارد که این مواد بر اساس چگالی روی هم انباشته می گردند. نحوه قرار گرفتن آنها بدین شکل است که در زیر یک لایه غیر قابل نفوذ ابتدا آب و نمک، سپس نفت خام. و بر روی آن گازها قرار دارند.

نفت خام پس از استخراج به واحد بهره برداری انتقال داده شده که در این واحد نفت خام را با عبور از جدا کننده ها و کاهش تدریجی فشار، از گاز همراه با آن عاری می سازند. سپس در واحد نمک زدایی، آب و نمک، شن و ماسه آن را جدا ساخته و در صورت ترش بودن نفت خام (حاوی گازهای اسیدی مانند، ، RSH و…) آن را در استریپرها [1] با یک گازشیرین تماس داده و را جدا می کند کلیه این اعمال بر ای جلوگیری از خوردگی تجهیزات پالایش می باشد.

طراحی پالایشگاه را بر اساس اجزاء تشکیل دهنده نفت خام مورد استفاده صورت می گیرد. در ضمن با افزایش مدت زمان استخراج از یک حوزه نفتی کیفیت نفت تغییر کرده و به طور معمول مقدار گوگود و آن افزایش می یابد. در نتیجه با تغییر خوراک پالایشگاه نیاز است که شرایط عملیاتی تغییر کند که این تغییرات بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی نفت خام صورت می گیرد.

واحد ارزیابی نفت خام

هدف از انجام کلیه آرمایشات در واحد ارزیابی نفت خام، ارزیابی و تعیین مشخصات نقت خام های ایران و کشورهای همسایه است که برای امور صادرات و طراحی پالایشگاهها مورد استفاده قرار می گیرد.

از جمله کارهای این واحد، تقطیر نفت خام و بدست آوردن فرآورده های سبک تا سنگین است که به ترتیب حلالها، بنزین، نفت سفید، گازوئیل و روغنها می باشند که مشخصات فیزیکی و شیمیایی و ترمودینامیکی آنها مطابق روشهای استاندارد انجام می شود و همچنین حلالهای نفتی مورد نیاز صنایع در این واحد ساخته می شود.

تواناییهای این واحد علاوه بر موارد فوق در خصوص قسمتهای استاندارد به شرح زیر می باشد:

 1. تقطیرهای ASTM و IP جهت تهیه برشهای کوتاه و تعیین نقاط جوش و تحت خلاء تا 001/0 میلی بار و تا نقاط جوش حدود 800.
 2. تعیین دانسیته، وزن مخصوص، گوگرد، اسیدیته و گرانروی مایعات، گازها و جامدات.
 3. تعیین مقدار هیدروکربنهای آروماتیکی، نفتنیکی، الفینی و پارافینی (نرمال وایزو)
 4. تعیین وزن مولکولی، فشار بخار، باقیمانده، کربن، مقدار واکس و نقطه ذوب آن و خاکستر در نفت خام و فرآوردها
 5. تعیین مقدار نمک، آب و رسوبات در نفت خام.
 6. تعیین اندازه ذرات جامد معلق در مایعات و غلظت آنها.
 7. تعیین ضریب رسانش، PH، ارزش حرارتی، مقاومت اکسیداسیون مایعات.
 8. تصفیه روغن های خام و تعیین پارامترهای کنترل کیفیت بخصوص اندیس گرانروی، قسمت رنگ فرآورده ها و نمره برومین.
 9. تعیین عددستان، اندیس دیزل، نقطه آنیلین، نقطه آتش گیری، نقطه اشتعال، نقطه ابری شدن، نقطه انجماد، نقطه ریزش و دمای بسته شدن فیلتر گازوئیل بر روی سوختهای نفت سفید و دیزل.
 10. تست نوار خوردگی مس، نقره، خوردگی فلزات بر روی سوختها و ضدیخ.

معمولاً هر پالایشگاه دارای یک آزمایشگاه کنترل کیفیت است که در آنها آزمایشهایی بر روی فرآورده های مختلف میانی یا نهایی به دو منظور انجام می شود:

 • تشخیص صحت کار واحدهای تولید به طور سریع
 • اطمینان از مطابقت فرآورده های نهایی با استانداردهای مربوطه

برای انجام این آزمایشها، دستگاهها و روشهای استاندارد بکار می رود. بطوریکه نتایج به راحتی قابل تکرار و مقایسه باشند. عمدتاً از روشهای ASTM و در مواردی IP، BP، DIM و… استفاده می شود.

در این گزارش به برخی از مهمترین آزمایشها اشاره می شود.

چگالی (دانسیته)

چطور دانلود کنم؟