ارزیابی کمی آسیب پذیری لرزه ای پل های فولادی موجود

ارزیابی کمی آسیب پذیری لرزه ای پل های فولادی موجود

• پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی زلزله با عنوان: ارزیابی کمی آسیب پذیری لرزه ای پل های فولادی موجود

• دانشگاه تهران

• استاد راهنما: دکتر شاهرخ مالک

• پژوهشگر: فرشید ضمیری اخلاقی

• سال انتشار: تابستان 1379

• فرمت فایل: PDF و شامل 185 صفحه

چکیــــده:

در طی زلزله های اخیر، پل های فولادی آسیب پذیری زیادی از خود نشان داده اند. تجربیات زلزله های گذشته نشان داده اند که شکست وسایل مقید کننده، کمانش پایه های فولادی، کمانش موضعی اجزای تیرورق های عرشه و نیز آسیب های وارده به تکیه گاه های فولادی پل ها از دلایل عمده وقوع خرابی در پل ها بوده اند. از سوی دیگر با پیشرفت امکانات محاسباتی در سال های اخیر، توسعه و کاربرد روش های تحلیلی برای ارزیابی آسیب پذیری سازه های موجود و نیز طراحی سازه های جدید رو به فزونی گذاشته است و شاخص های آسیب مختلفی برای این منظور پیشنهاد شده اند. اما کاربرد این روش ها در ارزیابی میزان آسیب وارده به سازه های فولادی به طور عام و پل های فولادی به طور خاص تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در این تحقیق کوشش شده است کاربرد این روش ها در ارزیابی کمی آسیب پذیری یک نمونه پل فولادی موجود نشان داده شود. برای این منظور با انجام تحلیل های دینامیکی غیرخطی بر روی مدل سه بعدی پل توسط نرم افزار ANSYS و انجام پس پردازش بر روی این نتایج به وسیله یک برنامه تهیه شده در این تحقیق، مقادیر سه شاخص آسیب متداول در زمینه ارزیابی کمی آسیب پذیری در سطح زیرسازه برای این پل به دست آمده اند.

مدل سازی پل با توجه به محدودیت امکانات محاسباتی موجود تا حد امکان با دقت متزاید صورت گرفته است. برای مدل سازی تکیه گاه های فولادی استفاده از یک مدل فنر – لغزنده اصطکاکی موجود در نرم افزار ANSYS پیشنهاد شده است.

نتایج تحلیل های غیرخطی و نیز شاخص های آسیب حاکی از آسیب پذیری زیاد تکیه گاه های ثابت فولادی پل و نیز وقوع شکست های غیر شکل پذیر در ستون های پل مورد مطالعه هستند.

______________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF، نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **

** درخواست پایان نامه:

با ارسال عنوان پایان نامه درخواستی خود به ایمیل civil. sellfile. ir@gmail. com پس از قرار گرفتن پایان نامه در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت پایان نامه مورد نظر خود نمایید. **

چطور دانلود کنم؟