چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله، مهارت شاگردانم را در حل مسائل ریاضی پایه دوم ابتدایی بهبود ببخشم 2 چگونه توانستم مهارت نوشتن رادر دانش آموزان پایه دوم تقویت کنم

1. چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله، مهارت شاگردانم را در حل مسائل ریاضی پایه دوم ابتدایی بهبود ببخشم؟ 2. چگونه توانستم مهارت نوشتن رادر دانش آموزان پایه ی دوم تقویت کنم

نوع فایل: ورد قابل ویرایش

دو اقدام پژوهی در یک موضوع

قیمت: 3500 تومان

دانلود و خرید به صورت آنلاین

فهرست مطالب

چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله، مهارت شاگردانم را در حل مسائل ریاضی پایه دوم ابتدایی بهبود ببخشم؟

چکیده… 1

مقدمه: توصیف وضعیت موجود… 2

اهمیت و ضرورت حل مسئله 4

دلایل انتخاب موضوع اقدام پژوهی 5

اهداف مورد نظر در اقدام پژوهی 6

گردآوری اطّلاعات 7

پیشینه تحقیق 8

نتیجه گیری کلی از ارزیابی نتایج 17

ارائه ی پیشنهادات 18

منابع 20

چگونه توانستم مهارت نوشتن را در دانش آموزان پایه دوم تقویت کنم

مقدمه… 24

گردآوری اطلاعات شواهد 1 26

تجزیه و تحلیل اطلاعات 27

چگونگی انجام کار 28

گردآوری اطلاعات شواهد 2 33

نتیجه گیری 33

پیشنهادات 34

منابع 36

چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله، مهارت شاگردانم را در حل مسائل ریاضی پایه دوم ابتدایی بهبود ببخشم؟

چکیده

بی شک همه ی انسان ها در طول زندگی با مسائلی رو به رو می شوند که آن ها را وادار به فکر کرده تا برای حلّ مشکل خود به دنبال چاره بگردند. حلّ مسأله در زندگی از مهم ترین مشغولیات ذهن بشر است لذا بسیاری از دانشمندان و متفکّران معتقدند که: هدف کلّی هر آموزشی عبارت است از پرورش استعدادها و توانایی های فرد برای حلّ مسأله در این سخن هدف و منظور از مسأله هر نوع مشکل و سؤالی است که در زندگی روزمره برای ما پیش می آید. با توجّه به اهمیّت موضوع حلّ مسأله در زندگی روز مره برهمه ی دست اندرکاران تعلیم و تربیت به ویژه معلمان محترم فرض است که شرایطی رافراهم آورند تا شاگردان با مسائل گوناگون (به خصوص مسائل در حوزه ریاضی) مواجه شده و به حلّ آن ها اقدام نمایند. من نیز با عنایت به ناتوانی و ضعفی که دانش آموزانم در حلّ مسائل ریاضی داشتند برخود واجب دانستم، به نحوی مقتضی، اقدام به رفع این مشکل نمایم و هدف خود را آموزش روش حلّ مسأله و راهبردهای آن به دانش آموزان پایه ی دوّم ابتدایی قرار دهم.

چطور دانلود کنم؟