پروژه المان محدود یک برنامه CST به زبان برنامه نویسی متلب (مقایسه روش دستی و برنامه نویسی)

پروژه المان محدود یک برنامه CST به زبان برنامه نویسی متلب (مقایسه روش دستی و برنامه نویسی)

نام فایل: دانلود فایل المان محدود یک برنامه CST به زبان برنامه نویسی متلب (مقایسه روش دستی و برنامه نویسی)

فرمت: pdf

تعداد صفحه: 23

توضیحات

در این فایل یک برنامه CST به زبان برنامه نویسی متلب به ساده ترین شکل ممکن نوشته شده است. (همراه با توضیحات)، در این فایل مقایسه های دستی و حل به روش برنامه نویسی صورت گرفته است.

چطور دانلود کنم؟