مقاله بررسی رویکرد اقتصادی و رویکرد تلفیقی در ارزیابی عملکرد شرکتها

دانلود مقاله بررسی رویکرد اقتصادی و رویکرد تلفیقی در ارزیابی عملکرد شرکتها

مقدمه

طی دو دهه گذشته تحولات عمده ای در محیطهای کسب و کار و در عرصه های جهانی پدید آمدکه تأثیرات عمیق و همه جانبه ای برکارکرد و فعالیت شرکتها و بنگاههای اقتصادی برجا گذاشته است. از جمله این تحولات می توان به توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و سرمایه های فکری، افزایش ریسک و مخاطرات بنگاه، اهمیت یافتن مسئولیتهای اجتماعی و رعایت اخلاق سازمانی، تحول سریع در تکنولوژی و در محور آن تکنولوژی اطلاعات و تشدید رقابت و ضرورت مشتری مداری اشاره کرد. با توسعه و تعمیق این عناصر در حیات اقتصادی بنگاهها و تأثیرات آن بر نحوه اداره سازمانها، ادامه حیات و پایداری شرکتها بیش از پیش در گرو ارزش آفرینی برای همه ذینفعان (یعنی سهامداران، مشتریان، کارکنان و جامعه) است.

امروز چالش بزرگ مدیریت عبارت است از، تلفیق مناسب ارزش آفرینی برای ذینفعان مختلف سازمان، و بدین گونه است که اداره سازمان بر مدار ارزش آفرینی و یا مدیریت مبتنی بر ارزش در دستور کار سازمانهای پیشرو و تراز جهانی قرار گرفته است. اما در اینجا این سؤال پیش می آید که سازمانها تا چه میزان بر پایه محور استراتژی های ارزش آفرینی حرکت می نمایند و این استراتژیها چه میزان تحقق پیدا خواهد کرد.

در واقع معیارهای مختلفی وجود دارد که بنگاه برای ذینفعان خود ارزش آفرینی کرده یا به عبارتی معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد سازمانها وجود دارد. در هر برهه ای از زمان معیار و ابزار خاصی مطرح شده و هر ذینفعی با توجه به دیدگاه خود از این معیارها برای ارزیابی عملکرد شرکتها استفاده کرده است. با عنایت به اینکه معیارها خالی از اشکال نبوده اند، همواره بر آنها انتقاداتی وارد شده و در جهت رفع نقایص آنها تلاشهایی صورت گرفته که به ارائه معیارهای جدید منجر شده است. ذینفعان همواره بدنبال معیاری بوده اند که به بهترین نحو عملکرد مدیر را اندازه گیری کند.

تلاش برای دستیابی به بهترین معیار ارزیابی عملکرد همچنان ادامه دارد.

تعریف موضوع

برای ارزیابی عملکرد شرکتها از رویکردهای متفاوتی می توان استفاده نمود. مهمترین این رویکردها عبارتند از:

1) رویکردهای حسابداری 1 مانند مبلغ فروش و روند رشد آن، مبلغ سودخالص، EPS، ROA، ROE و بطور کلی اغلب نسبتهای مالی…

2) رویکردهای مدیریت مالی 2 مانند بازده سهم و بازده اضافی سهم و…

3) رویکردهای اقتصادی 3 مانند REVA، EVA و…

4) رویکردهای تلفیقی 4 که حاصل ترکیب ارزش بازار و اطلاعات حسابداری همانند P/E، Q توبین ساده 5، Q لیندنبرگ و راس 6و Q هال و…

همانطوری که در رویکرد اقتصادی عنوان شده است یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت ها EVA می باشدکه با تبدیل اطلاعات حسابداری از طریق برخی تعدیلات به اطلاعات اقتصادی، اطلاعات اقتصادی را مبنای ارزیابی عملکرد شرکتها قرار می دهد.

ازجمله نسخ متداول رویکرد تلفیقی که در ارزیابی عملکرد شرکتها مورد استفاده قرارمی گیرد شاخصهای Q توبین که دامنه آن از ساختار ساده که مبتنی بر ارزش دفتری است شروع شده و تا یک ساختار بسیار پیچیده ادامه دارد.

مقاله به صورت ورد قابل ویرایش می باشد

تعداد صفحات مقاله 7 صفحه می باشد

فایل مقاله بعد از خرید قابل دانلود می باشد

چطور دانلود کنم؟