پروژه درس تئوری مجموعه های فازی و کاربرد آن در مهندسی صنایع با عنوان مکان یابی فازی در شبکه ها

پروژه درس تئوری مجموعه های فازی و کاربرد آن در مهندسی صنایع با عنوان مکان یابی فازی در شبکه ها

پروژه درس تئوری مجموعه های فازی و کاربرد آن در مهندسی صنایع – رشته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- نوشته: فضه پرتوی- استاد درس: دکتر ابوالفضل کاظمی- دانشگاه آزاد قزوین- تابستان 1390

عنوان پروژه: مکان یابی فازی در شبکه ها (p-میانه، p- مرکز و مجموعۀ پوششی)

مسئله ی مکان یابی، انتخاب مکان مناسب برای تسهیل یا تسهیلات جدید با در نظر گرفتن تعدادی شاخص و محدودیت است، به نحوی که به طور مناسب نیازهای کاربران و انتظارات صاحبان تسهیلات را براورده سازد. مکان یابی، یکی از جنبه های بحرانی برنامه ریزی استراتژیک برای طیف وسیعی از شرکت های دولتی و خصوصی است. مانند انتخاب مکان مناسب برای توسعه ی فروشگاه زنجیره ای جدید، انتخاب محل مناسب برای ایستگاه آتش نشانی وموارد دیگر که همه از کاربردهای مکان یابی و نشان دهنده ی اهمیت آن هستند. طراحان استراتژیک مکان یابی، اغلب با تصمیم گیری های دشوار اختصاص منابع رو به رو هستند. تغییر جمعیت، دگرگونی روند های بازار و تغییر سایر فاکتورهای زیست محیطی، از چالش هایی است که طراحان مکان یابی با آن روبه رو هستند.

همان طور که توسط پژوهش های محققان اشاره شده است، پژوهش در حوژه ی آنالیز حساسیت، بیان گر مسئله عدم قطعیت در داده های ورودی است. به طور خاص چنین پژوهشی سعی در کمی کردن تاثیر تغییر در مقادیر پارامتر تابع هدف بهینه دارد. اگر چه چنین نتایجی به ارزیابی قطعیت حل مسئله پس از حل کردن مدل کمک می کنند، ولی برای یکپارچه سازی عدم قطعیت در مدل ها کاری انجام نمی دهند. شیوه ی برنامه ریزی مکان یابی فازی به سمت مدل هایی که پیچیدگی وعدم قطعیت موجود در ذات دنیای واقعی را همراه مسئله می سازند، پیش می رود. در نتیجه تصمیم گیری را به مدل هایی با افق گسترده تر تبدیل می کندکه شامل ویژگی هایی همراه با عدم قطعیت در مسایل دنیای واقعی است. در این مسایل تقاضا، مسافت، زمان و هزینه به صورت فازی، یعنی همراه با عدم قطعیت بیان می شوند و مسئله با در نظرسازی عدم قطعیت و فازی بودن این موارد مدلسازی می شود.

مطالب:

  • مقدمه
  • مروری بر ادبیات موضوع (پیشینۀ تحقیق)
  • بررسی مسئله مکان یابی در شبکه ها در حالت دقیق (مسائل p-میانه و p- مرکز و مجموعه پوششی در حالت دقیق)
  • بررسی مسئله ی مکان یابی در شبکه ها در حالت فازی (مسائل p-میانه و p- مرکز و مجموعه پوششی در حالت فازی)
  • نتیجه گیری نهایی و تجزیه و تحلیل مسایل در دو حالت دقیق و فازی
  • مراجع

(نمرۀ این درس و پروژۀ آن 20 بوده است.)

تهیه کننده: فضه پرتوی (مدرس دانشگاه های علمی و کاربردی)

فرمت فایل 1: PDF تعداد صفحه: 42

فرمت فایل 2: WORD (با قابلیت ویرایش) تعداد صفحه: 42

فرمت فایل 3: POWERPOINT (با قابلیت ویرایش) تعداد اسلاید: 48

(توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی، خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست. برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک دیگر، به جز ملی، استفاده کنید)

چطور دانلود کنم؟