پایان نامه کارشناسی ارشد عمران بررسی رفتار ترافیکی ناحیه WEAVING با استفاده از شبیه سازی

پایان نامه کارشناسی ارشد عمران بررسی رفتار ترافیکی ناحیه WEAVING با استفاده از شبیه سازی

این محصول در قالب پی دی اف و 247 صفحه می باشد.

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران-راه و ترابری طراحی و تدوین گردیده است. و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد. نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد. گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده ازمنابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده ا ست.

فهرست

فصل اول- تعریف مساله

فصل دوم- مروری بر مطالب پیشین

1-2. مقدمه

2-2. مروری بر مطالعات گذشته

فصل سوم- روش تحقیق

1-3. بررسی روش HCM

1-1-3. مقدمه

2-1-3. پارامترهای ورودی و خروجی نواحی تداخلی

3-1-3. متدلوژی HCM

1-3-1-3. پیکربندی نواحی تداخلی

2-3-1-3. تعیین نرخ های جریان

3-3-1-3. دیاگرام نواحی تداخلی

4-3-1-3. محاسبه ضریب شدت تداخلی در ناحیه تداخلی و غیر تداخلی

5-3-1-3. تعیین سرعت های تداخلی و غیر تداخلی

6-3-1-3. تعیین و کنترل غیر اجباری بودن نوع عملکرد

7-3-1-3. تعیین سرعت ناحیه تداخلی

8-3-1-3. تعیین چگالی

9-3-1-3. تعیین سطح سرویس

10-3-1-3. تعیین ظرفیت ناحیه تداخلی

2-3. بررسی روش DUTCH

1-2-3. روند تهیه آیین نامه DUTCH

2-2-3. ظرفیت مشاهده شده در نواحی تداخلی

3-2-3. انواع نواحی تداخلی

4-2-3. تعیین مقادیر ظرفیت

5-2-3. مراحل طراحی نواحی تداخلی

6-2-3. پیکربندی نواحی تداخلی

7-2-3. فاکتورهای تاثیرگذار روی ظرفیت

3-3. مقایسه روش HCM و DUTCH

فصل چهارم- جمع آوری اطلاعات و کالیبراسیون مدل

1-4. مقدمه

2-4. مزایا و معایب شبی هسازی

1-2-4. مزایای شبیه سازی

2-2-4. معایب و محدودیت های شبیه سازی

3-4. کاربردهای مدل شبیه سازی

4-4. کاربردهای شبیه سازی در حمل و نقل

5-4. دسته بندی مسایل شبیه سازی

6-4. مراحل شبیه سازی

1-6-4. تایید مدل

2-6-4. اعتباریابی مدل

3-6-4. کالیبراسیون مدل

7-4. بررسی مدل های جهت شبیه سازی تداخلی و انتخاب برنامه شبیه سازی

1-7-4. معرفی کلی مدل های شبیه سازی ترافیکی

2-7-4. مروری بر مطالعات انجام شده

3-7-4. انتخاب نهایی مدل

8-4. معرفی مجموعه نرم افزارهای TSIS

9-4. معرفی برنامه شبیه سازی FRESIM

1-9-4. اطلاعات برنامه ورودی

2-9-4. خروجی های برنامه

1-2-9-4. گزارش خروجی پیش فرض

10-4. مدل کردن ناحیه تداخلی

11-4. کالیبراسیون مدل FRESIM

1-11-4. تعیین پارامترهای پرداخت مدل

1-1-11-4. پارامتر حساسیت دنباله روی وسایل نقلیه

2-1-11-4. زمان لازم برای مانور تغییر باند

3-1-11-4. حداقل جدایی برای تولید وسایل نقلیه

4-1-11-4. حداقل فاصله دنباله روی وسایل نقلیه

5-1-11-5. احتمال تغییر باند

6-1-11-4. طول وسایل نقلیه

7-1-11-4. سرعت آزاد

2-11-4. نحوه دستیابی به نتایج شبیه سازی

3-11-4. بررسی حساسیت مدل

4-11-4. تعیین مقادیر نهایی پارامترهای کالیبراسیون

فصل پنجم- مقایسه سناریوهای مختلف

1-5. مقدمه

2-5. طرح سناریوهای مختلف

1-2-5. حل سناریوهای مختلف بر اساس روش

2-2-5. تحلیل سناریوهای مختلف بر اساس روش

3-2-5. حل سناریوهای مختلف بر اساس روش

4-2-5. حل سناریوهای مختلف بر اساس روش

فصل ششم- نتیجه گیری

مراجع

پیوست

چطور دانلود کنم؟