پروژه کارآفرینی بانک های اطلاعاتی

دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1452 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 45

پروژه کارآفرینی بانک های اطلاعاتی در 45 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

فصل اول:

1- بخش اول: بانک های اطلاعاتی

مقدمه … 1

استفاده از سیستم های اطلاعاتی ساده … 2

استفاده از بانک های اطلاعاتی … 2

مزایای بانک اطلاعاتی … 2

معایب بانک اطلاعاتی … 2

اجزای تشکیل دهنده بانک اطلاعاتی … 3

2- بخش دوم: بانک اطلاعاتی SQL

مقدمه … 4

تاریخچه SQL … 5

نقش SQL … 5

قابلیت و مزایای SQL … 7

3-بخش سوم: اشنا یی با دلفی

مقدمه … 9

مزایای دلفی … 10

انچه برای نصب دلفی نیاز است … 10

اجرای دستورات SQL در دلفی … 10

خلاصه فصل اول … 11

فصل دوم: معرفی سیستم مطب به صورت خلاصه

مقدمه … 12

گزارش عملکرد سیستم … 13

شناخت سیستم … 13

برنامه ریزی سیستم مطب … 14

تقسیم بندی کل سیستم … 16

معرفی فرم تشکیل پرونده موجود در سیستم … 17

چارت سازمانی … 18

شرح وظایف چارت سازمانی … 19

شکل ظاهری مکان … 20

زمانبندی پروژه … 21

نمودار CMP … 22

نمودار DFD … 25

نمودارهای DSD … 26

خلاصه فصل دوم … 29

فصل سوم: فرمها و کدهای به کاررفته در برنامه … 30

فهرست شکل ها و جداول:

چارت سازمانی … 18

شکل ظاهری محل … 20

نمودارهای CMP … 22

نمودار سطح صفر DFD … 25

نمودارهای DSD … 26

بخش اول

بانک های اطلاعاتی

مقدمه:

از بانک اطلاعاتی تعاریف گوناگونی شده است که تعریف زیر از همه جامع تر به نظر می رسد:

بانک اطلاعاتی مجمو عه ای سازمان یافته از ا طلاعات و داده های مر تبط با هم است. داده ها

عبارتند از: حقایق وارقام یک مو ضوع خاص واطلاعات عبارت ا ند از نتایجی که از ترکیب داده ها حاصل می گرد ند. موسسات وسازمان ها معمولا سیستم های اطلا عاتی خود را به دو صورت تشکیل داده از انها استفاده می کنند.

استفاده از سیستم های اطلاعاتی ساده

در این روش، داده ها در فایل های جدا گانه قرار می گیرند و برای استفاده از داده های موجود در ان فایل ها، سیستم های جدا گا نه ای طراحی می شود. به این نوع سیستم های اطلاعاتی سیستم پرئازش فایل ها می گویند.

استفاده از بانک های اطلاعاتی

در این روش، داده های موجود به صورت مجتمع یا بانک مورد استفاده قرار می گیرند. در چنین سیستمی کاربر می تواند بدون سر در گمی وبا صرف وقت اندکی، اطلاعات مورد نیاز خود را از داده های موجود در بانک های اطلاعاتی اخذ کند. امروزه اکثر موسسات وسازمان ها سعی می کنند از این سیستم اطلاعاتی استفاده کنند.

مزایای استفاده از بانک اطلاعاتی

1- جلو گیری از اتلاف حا فظه در ذخیره کردن داده ها

2- ایجاد اطمینان نسبن به گزارش ها به دست امده

3- اخذ گزارش ها جدید ساده است

4- سرعت پردازش داده ها با لا است

5- داده ها از سیستم های کار بردی مستقل هستند

6- تمرکز در مدیریت داده ها به خوبی امکان پذیر است

معایب استفاده از با نک اطلا عا تی:

با نک اطلا عاتی با همه مزا یا یش ,معا یبی نیز دارد که این معایب در مقابل مزا یا فوق نا چیز ند، از جمله:

1 -چون طزاحی با نک ها اطلا عاتی ساده نیست, جهت ایجاد ان به متخصصان ما هری نیاز است.

2-به دلیل متمرکز بودن سیستم اطلاعاتی, امکان اسیب پذیری سیستم زیاد است. یعنی؛ اگر یک قسمت از سیستم از کار بیفتد، ممکن است در کار بقیه قسمت ها خلل ایجاد شود.

اجزای تشکیل دهنده بانک اطلا عاتی:

1-کاربران

2-سیستم با نک های اطلا عاتی

3-داده های موجود در با نک های اطلا عاتی

کاربران کسانی هستند که به نحوی با بانک های اطلا عاتی سر کار دارند. براساس نوع کاری که کاربران با بانک اطلا عا تی دارند, می توان انها را به سه دسته تقسیم کرد:

1-مدیر یا مسئول بانک اطلا عاتی.

2-برنامه نویسان کاربردی یا طرا حان بانک اطلا عا تی.

3-کاربران نهایی

کاربرا نعایی کسانی هستند که حق هیچ گونه تغییر وتبدیل را در بانک اطلا عا تی ندارند,بلکه فقط از امکانات ان می توان استفاده نمایند. طراحان بانک های اطلا عاتی کسانی هستند که بانک اطلا عاتی را ایجاد نموده ا ند. مسئول بانک اطلا عاتی کسی است که حق هر گونه تبدیل وتغییر را در بانک اطلاعا تی دارد. به عنوان مثال اضا فه کردن داده های جدید وحذف یا اصلاح داده ها به عهده مسئول بانک اطلا عا تی است. سیستم بانک اطلا عاتی مجمو عه ای از برنامه هایی استکه نیازهای کار بران را بر اورده می کند.

بخش دوم

بانک اطلا عاتی SQL

مقدمه:

محبوبیت رو به رشد SQL یکی از مطالب مهم در صنعت امروزی کامپیوتر می باشد. در عرض چند سال گذشته، SQL زبان استاندارد در بانک های اطلاعاتی کامپیوتری گردیده است. اکنون بیش از 100 محصول مدیریت بانک اطلاعاتی بر روی سیستم های کامپیوتری از کامپیوترهای شخصی گرفته تا کامپیوترهای بزرگ، SQL را کنترل می کند.

اما SQL چیست؟ چرا اهمیت دارد؟ و … را در این بخش می خوانید.

مزایای دلفی

انعطاف پذیری دلفی بسیار زیاد است و کاربران به اسانی با دلفی ارتباط برقرار می کنند. میدانید برنامه نویسان معمولا کاربران کامپیوتر نیستند. یعنی برنامه نویسان، پس از تکمیل برنامه، ان را در اختیار افراددیگری به نام کاربران قرار می دهند تا از انها استفاده کنند. به عبارت دیگر، یک فایل اجرایی در اختیار کاربران قرار می گیرد. در نتیجه می توان یک برنامه نصب ساده ای نوشت تاعمل نصب برنامه را انجام دهد. قابلیت اجرای برنامه ها، ایجاد قطعات وبه کار گیری قطعات در برنامه ها بسیار اسان است.

انچه که برای نصب دلفی نیاز است

1. ویندوز، 2000، 98، 95یا XP

2. کامپیوتر 486 یا ترجیحا پنتیوم با حدا قل 32 مگا بیت RAM به همراه CD-ROM

3. دیسک سخت که حداقل 40 مگا بیت فضای خالی داشته باشد

4. دستگاه ماوس برای سرعت انجام کار با دلفی

اجرای دستورات SQL در دلفی

برای اجرای دستورات SQL در دلفی باید مراحل زیر را انجام دهید:

1. اضافه کردن عنصر Query به پروژه

2. اضافه کردن عنصر Datasource به پروژه

3. پاک کردن محتویات خاصیت SQL عنصر Query

4. نسبت دادن دستوری که باید اجرا شود با خاصیت SQL عنصر Query

5. اجرای Query

( Query : با استفاده از این عنصر می توان دستورات SQL را اجرا نمود.)

خلا صه فصل اول

با نک اطلا عاتی با همه مزا یا یش از جمله: جلو گیری از اتلاف حا فظه در ذخیره کردن داده ها، ایجاد اطمینان نسبن به گزارش ها به دست امده، داده ها از سیستم های کار بردی مستقل هستند و … ,معا یبی نیز دارد که این معایب در مقابل مزا یا فوق ناچیز ند.

همچنین SQL یک سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی نیست در ضمن یک محصولی هم نیست که به تنهایی قابل استفاده باشد. یعنی اینکه نمی تواند SQL را از جایی خریداری کنید. بلکه SQL یک زبان برنامه نویسی بانک اطلا عاتی است

  • توجیه اقتصادی بانک های اطلاعاتی
  • دانلود پروژه بانک های اطلاعاتی
  • پروژه کارآفرینی بانک های اطلاعاتی
  • اطلاعات
  • بانک
  • پروژه کارافرینی بانک های اطلاعاتی
  • طرح توجیه فنی بانک های اطلاعاتی
  • طرح توجیهی بانک های اطلاعاتی
  • کارآفرینی بانک های اطلاعاتی
  • دانلود کارآفرینی بانک های اطلاعاتی

چطور دانلود کنم؟