دانلود مقاله استراتژی شارژ مبتنی بر منطق فازی برای خودروهای الکتریکی متصل به یک شبکه هوشمند

دانلود مقاله استراتژی شارژ مبتنی بر منطق فازی برای خودروهای الکتریکی متصل به یک شبکه هوشمند

دانلود مقاله استراتژی شارژ مبتنی بر منطق فازی برای خودروهای الکتریکی متصل به یک شبکه هوشمند

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: dox

تعداد صفحات: 18

حجم فایل: 544 کیلوبایت

عنوان انگلیسی مقاله:

Fuzzy Logic-Based Charging Strategy for Electric Vehicles Plugged into a Smart Grid

عنوان فارسی مقاله:

استراتژی شارژ مبتنی بر منطق فازی برای خودروهای الکتریکی متصل به یک شبکه هوشمند

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات انگلیسی: 6

تعداد صفحات فارسی به فرمت ورد قابل ویرایش: 18

Abstract

The smart grid allows its consumers to participate

in producing cost effective, sustainable, and environmentally

friendly electricity. The consumers in a smart grid, for example,

can plug their Electric Vehicles (EVs) into the grid to charge

and discharge their vehicles’ batteries. However, charging of the

electric vehicles, especially during the peak periods, can adversely

impact the grid performance. Thus, in this paper, the coordinated

charging of the electric vehicles problem is tackled. A fuzzy logicbased

approach is developed to coordinate the electric vehicle

charging such that the system minimum voltage is within the

allowable limits. The inputs to the Fuzzy Charging Controller

(FCC) include the States of Charge (SOC) of the electric vehicles,

the grid parameters represented in the system minimum voltage,

and the hourly energy price. The output of the FCC is the

charging levels of the electric vehicles’ batteries. The developed

fuzzy logic-based charging strategy was validated on the 69-bus

test system. The Fuzzy Charging (FC) was compared with three

modes of uncoordinated charging, namely Slow Charging (SC) ,

Medium Charging (MC) , and Fast Charging (FC). The results

of the comparative study prove the superiority of the developed

fuzzy charging approach over uncoordinated charging schemes.

چکیده

شبکه هوشمند به مصرف کنندگان خود اجازه میدهد که در تولید الکتریسیته اقتصادی، دوام پذیر و سازگار با محیط مشارکت کنند. برای مثال مصرف کنندگان در یک شبکه هوشمند میتوانند خودروهای الکتریکی (EVها) خودشان را برای شارژ و دشارژ باتری خودرو به شبکه متصل کنند. با وجود این شارژ خودروهای الکتریکی مخصوصا در زمان پیک میتواند بصورت نامطلوبی بر روی عملکرد شبکه تاثیر بگذارد. بنابراین در این مقاله مسئله شارژ هماهنگ خودروهای الکتریکی حل میشود. یک روش مبتنی بر منطق فازی برای هماهنگ کردن شارژ خودروهای الکتریکی توسعه داده میشود بطوری که مینیمم ولتاژ سیستم در داخل محدوده قابل پذیرش باشد. ورودی های کنترل کننده شارژ فازی (FCC) شامل حالت های شارژ (SOC) خودروهای الکتریکی، پارامترهای نمایش داده شده در مینیمم ولتاژ سیستم و قیمت ساعتی انرژی هستند. خروجی FCC سطوح شارژ باتری های خودرو الکتریکی است. استراتژی شار توسعه داده شده مبتنی بر منطق فازی بر روی سیستم آزمایش 69 باسه تایید میشود. شارژ فازی (FC) با سه مد شارژ ناهماهنگ بنام شارژ کند (SC)، شارژ متوسط (MC) و شارژ سریع (FC) مقایسه میشود. نتایج بررسی مقایسه ای برتری روش شارژ فازی توسعه داده شده در برابر روش شارژ ناهماهنگ را ثابت میکند.

  • استراتژی شارژ مبتنی بر منطق فازی
  • شبکه هوشمند
  • خودروهای الکتریکی متصل به یک شبکه هوشمند
  • خودروهای الکتریکی

چطور دانلود کنم؟